RSK "Solidarność" przy Regionie Małopolskim

Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w Krakowiue
Okręgowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w Krakowie
Przejdź do treści
Kolejarze pielgrzymowali do Tuchowa
Pielgrzymka Kolejarzy do Tuchowa ma długą tradycję. W tym roku było to już XXVII pielgrzymowanie, które odbywało się w trakcie Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. Jest to jedno z największych wydarzeń religijnych w regionie tarnowskim. Od 29 czerwca br. do 7 lipca br. odbywały się tam pielgrzymki przedstawicieli różnych zawodów, w tym kolejarzy oraz różnych społeczności. Zwyczaj nakazuje na kolanach okrążyć stary ołtarz z tabernakulum, nad którym góruje obraz Matki Bożej Tuchowskiej. To cel pielgrzymek, docierających do Tuchowa z najodleglejszych zakątków. Hasłem towarzyszącym uroczystościom Matki Bożej Tuchowskiej były słowa „Maryja obecna w Kościele!”. W tym roku obchodzona jest 120 rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Tuchowskiej. W sobotę, 6 lipca 2024 r. pielgrzymowali do Tuchowa przedstawiciele kolejarzy, w ramach XXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy. Były też wśród nich poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” wystawione przez organizacje zakładowe, wchodzące w skład Regionalnej Sekcji Kolejarzy w Krakowie (RSK). Oprócz pocztu RSK w składzie: Ireneusz Dynowski (przewodniczący RSK), Stanisław Kusibab (Polregio Kraków) oraz Roman Piotrowski (ZLK Nowy Sącz), w ramach RSK wystawione zostały również poczty sztandarowe z Polregio Kraków, Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie, Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu oraz Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie (Sekcja Tarnów).
Eucharystii przewodniczył abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, który wygłosił do wiernych słowo Boże. Metropolita w swoim kazaniu rozważał tajemnice Zwiastowania i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, nawiązując przy tym do Liturgii Słowa. Przytoczył również historię i życiorys bp. Leona Wałęgi, koronatora Cudownego Obrazu Matki Bożej Tuchowskiej. Suma zakończyła się tradycyjną procesją eucharystyczną. W ostatnim dniu Wielkiego Odpustu Tuchowskiego 2024 dokonany został akt afiliacji tuchowskiej bazyliki mniejszej do bazyliki Santa Maria Maggiore.
B.O.
Dar życia od kolejarzy
Nikomu chyba nie trzeba udowadniać, że krew to najcenniejszy dar, który każdy z nas może przekazać drugiemu człowiekowi. Ofiarom wypadków komunikacyjnych, zdarzeń losowych czy osobom wymagających zabiegów. Dlatego wspaniałą inicjatywą jest organizowanie akcji krwiodawstwa podczas, których wszyscy chętni gotowi podzielić się z potrzebującymi tym darem życia mogą tego dokonać przez specjalistyczny personel medyczny.
Wieloletnią praktykę w organizacji tych wydarzeń ma Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” w Kopalni Soli Wieliczka, która wespół z Kopalnią Soli „Wieliczka”, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie oraz Klubem HDK przy Kopalni Soli „Wieliczka” przygotowują to szlachetne przedsięwzięcie.
I również w tym roku, 4 lipca w nadszybiu szybu Regis Kopalni Soli w Wieliczce wśród kandydatów na dawców krwi, pojawiła się także reprezentacja kolejarzy z Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie. Ideę tę zaszczepił wśród krakowskich kolejarzy z „Solidarności” Henryk Sikora były przewodniczący naszej sekcji a obecnie przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej. Był także razem z innymi kolejarzami, którzy z pełną satysfakcją niesienia pomocy honorowo oddali krew. W grupie zorganizowanej przez RSK i koordynowanej przez Krzysztofa Kapałkę, zastępcę przewodniczącego naszej sekcji tradycyjnie najliczniejsi byli pracownicy Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej, Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie oraz TK Telekom. Ważne, że w zdecydowanej większości były to osoby, które nie oddają krwi regularnie (zrzeszeni w klubach HDK) tylko zupełnie spontanicznie, uczestnicząc w różnych akcjach.
Akcja „Podaruj krew, podaruj życie” ma bezcenny wymiar. Dzięki zebranej krwi od 2016 r. zapewne udało się pomóc wielu potrzebującym osobom (w zeszłym roku przekroczono 800 litrów). Należy także podkreślić, znakomitą organizację całego przedsięwzięcia przez kopalnianą „Solidarność” z jej przewodniczącym Adamem Gawlikiem czuwającym nad sprawnym przebiegiem całej akcji.
Nazwa naszego związku „Solidarność” zobowiązuje do niesienia pomocy nie tylko w zakładzie pracy o czym dobrze wiedzą wszyscy ci, którzy postanowili podzielić się z bliźnim najcenniejszą rzeczą, którą mają czyli swoją krwią.
Po raz kolejny udowodnili, że na nich zawsze można liczyć.
B.O.
Protestowaliśmy przed siedzibą PKP Cargo
19 czerwca br. przed siedzibą PKP Cargo na ul. Grójeckiej w Warszawie odbyła się pikieta protestacyjna kolejarzy, w której udział wzięli związkowcy z NSZZ „Solidarność” nie tylko z tej największej spółki przewozów towarowych w Polsce, ale także wspierający ich koleżanki i koledzy z Polskich Linii Kolejowych m.in. z Krakowa i Łodzi. Walkę o zachowanie miejsc pracy w PKP Cargo wsparli związkowcy z Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie. Pod banerem naszej sekcji, oprócz związkowców „Solidarności” z PKP Cargo Nowy Sącz i PKP Cargotabor w Krakowie, uczestniczyli kolejarze z „Solidarności” z PKP PLK S.A. Zakładów Linii Kolejowych w Krakowie i Nowym Sączu, PNUIK Kraków, TK Telekom i PKP IC Kraków. Widoczne były również „Solidarnościowe” banery Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej i Krajowego Sekretariatu Transportowców.
Zarząd Spółki PKP Cargo podjął decyzję, na mocy której postanowiono wysłać do 30% załogi na tzw. nieświadczenie pracy, czyli przymusowe wolne. Nieświadczenie pracy może potrwać nawet do 1 roku. Protestujący widzą w tym fortel, który ma ich zmusić do tego, żeby sami odeszli z pracy, bo trudno będzie im utrzymać rodziny za 60% dotychczasowego wynagrodzenia, a wtedy Spółka nie musiałaby wypłacić im odpraw.
Pikietujący trzymali m.in. baner „Wojewódka grabarzem PKP Cargo”. Jednak pełniący obowiązki Prezesa Zarządu PKP Cargo z powodu urlopu był nieobecny tego dnia w pracy. Petycję od uczestników pikiety odebrał w jego imieniu Zenon Kozendra, przedstawiciel pracowników w zarządzie PKP Cargo, który zadeklarował, że solidaryzuje się z protestującymi i że będzie działał na ich korzyść, a jeśli nie uda mu się zrealizować ich postulatów, odejdzie z zarządu spółki. Sekcja Zawodowa NSZZ „Solidarność” Grupy PKP Cargo skierowała do p.o. prezesa zarządu spółki Marcina Wojewódki petycję, w której sprzeciwiono się takim działaniom i zażądano wycofania się z wypowiedzenia Paktu Gwarancji Pracowniczych, gdyż został on wypowiedziany z naruszeniem prawa i jego wypowiedzenie Związek uważa za bezskuteczne. Zaprotestowano również przeciwko szkalowaniu „Solidarności” polegającym na obarczaniu Związku winą za sytuację w jakiej znalazła się Spółka. Tym bardziej, że to nie związek zawodowy odpowiada, za podejmowane przez Zarząd decyzje związane z działalnością Spółki w obszarze handlowym. Kolejarze mają świadomość, że za sytuację PKP Cargo odpowiadają zarówno poprzednie zarządy, jak i obecny tymczasowy zarząd, który obecnie podejmuje jedynie decyzje antypracownicze, sprowadzając zarządzanie spółką do ograniczania podstawowych praw pracowniczych.
W proteście „Solidarności” wzięli udział wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak i poseł Witold Tumanowicz z Konfederacji. Zadeklarowali wsparcie dla polskich pracowników spółek kolejowych i uznali, że działania obecnego rządu należałoby sprawdzić pod kątem realizowania przez jego członków niemieckich, a nie polskich interesów.
Spółka PKP Cargo w niedalekiej przeszłości była na celowniku niemieckiego i rosyjskiego kapitału, gotowych przejąć udziały i rynek, tej drugiej co do wielkości w Europie, firmie przewozów towarowych.
 
B.O.
Zdjęcia: fot. Marek Toczek
Odszedł na wieczną służbę
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci (zaledwie 2 lata po przejściu na emeryturę) naszego kolegi ś.p. Wojciecha Bułata, byłego Zastępcy przewodniczącego Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie, skarbnika naszej sekcji a także wieloletniego przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej „Solidarności” w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie (od 1.04.2007 r. – zastępca, a od 20.03.2017 r. – 15.02.2023 r. – przewodniczący). Wojtek pełnił również ważne funkcje w strukturach ogólnopolskich.
Był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, delegatem w Krajowym Sekretariacie Transportowców NSZZ „Solidarność”. W 2022 r. za działalność związkową został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla NSZZ Solidarność na kolei”.
To były funkcje związkowe ale Wojtek był przede wszystkim kolejarzem. Swoją kolejową służbę rozpoczął w 1977 r. kolejno na stanowiskach: monter specjalista, elektromechanik urządzeń srk, starszy specjalista automatyk a od 2010 r. inspektor diagnosta. Do 30 kwietnia 2008 r. był Grupowym Inspektorem Pracy w Sekcji Eksploatacji w Tarnowie. W uznaniu za swoją pracę otrzymał w 2006 r. odznakę resortową „Zasłużony dla Kolejnictwa” oraz w 2019 r. Złoty Medal za długoletnią służbę.
8 czerwca br. w uroczystościach pogrzebowych, w kaplicy na cmentarzu parafialnym w Bochni oprócz pogrążonej w bólu rodzinie wzięli udział kolejarze z różnych spółek, często w mundurach, poczty sztandarowe. Obecne były koleżanki i koledzy z jego macierzystej Komisji Międzyzakładowej w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie, z Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie z Ireneuszem Dynowskim – przewodniczącym sekcji, dyrektorzy, m.in. z ZLK Kraków, PKP IC Kraków oraz wszyscy Ci, którzy chcieli towarzyszyć mu w jego ostatniej drodze.
W imieniu wszystkich kolejarzy naszego kolegę Wojtka pożegnał Henryk Sikora przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej, który w wygłoszonej mowie podziękował mu za jego działalność na rzecz Związku i pracowników kolei. Przypomniał jego drogę zawodową oraz złożył kondolencje rodzinie.
Wspólna modlitwa przy grobie w asyście pocztów sztandarowych zakończyła uroczystości pogrzebowe a liczne wieńce i wiązanki kwiatów przykryły miejsce spoczynku naszego kolegi. Spoczywaj w pokoju Wojtku!
B.O.
Precz z Zielonym Ładem
Pod takim hasłem wspierającym polskich rolników ulicami Warszawy przeszła ogromna demonstracja organizowana przez Komisją Krajową „Solidarność”. Termin protestu wyznaczony został na 10 maja br. Do stolicy naszego kraju z całej Polski przyjechali związkowcy aby zaprotestować przeciwko wprowadzaniu unijnego planu pn. „Zielony Ład”, dramatycznie ograniczającego emisję CO2. Skutkiem, którego zakłady, nie tylko z branży motoryzacyjnej rozpoczęły masowe zwolnienia pracowników. Dlatego m.in. zwolnienia dosięgły w Polsce pracowników hut i firm z nimi kooperujących (Huta Sendzimira w Krakowie), likwidowane są zakłady montujące i produkujące części samochodowe.
W tych co jeszcze nie podjęto ostatecznej decyzji, ogranicza się produkcję. Efekt domina zaczyna dotykać inne mniej generujące energię branże. Szalona ideologia realizowana przez Komisję Europejską narzucająca swoje coraz to bardziej oderwane od rzeczywistości pomysły zamieni wkrótce nasze życie w piekło. Przymus doprowadzenia budynków do stanu bez emisyjnego przez ich mieszkańców i na ich koszt wydaje się czystym szaleństwem. Niestety pierwszymi ofiarami tego Zielonego Wału (jak nazwał go przed Sejmem Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”) są zwalniani pracownicy.
Uczestnicy demonstracji, która wyruszyła z Placu Zamkowego pod Sejm mieli także świadomość, że Zielony Ład uderza również w polskie rolnictwo. Unijna polityka wspierania Ukrainy a raczej znajdujących się na jej terenie zachodnich agro holdingów rolniczych odbywa się głownie kosztem naszych rodaków. Żywność jest także bronią i tak jak ona decyduje o naszym bezpieczeństwie.
Dlatego wśród niezliczonych tłumów związkowców z „Solidarności” brali czynny udział kolejarze, którzy zgrupowali się przed kościołem św. Anny nieopodal Placu Zamkowego, wokół transparentu Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej. Ze swoimi banerami obecność zaakcentowały komisje zakładowe NSZZ „Solidarność” z terenu działalności Regionalnej Sekcji Kolejarzy w Krakowie m.in. z ZLK Kraków, ZLK Nowy Sącz, obecni byli także nasi koledzy z PKP Cargo Nowy Sącz, PNUIK, Zakładu Maszyn Torowych. Pod banerem Regionu Małopolskiego maszerowali związkowcy m.in. z Krynicy, Wadowic, Nowego Sącza, itd.
W trakcie manifestacji m.in. w specjalnie przygotowanych namiotach (na Placu Zamkowym i przed Sejmem) zebrano ponad 150 tys. podpisów domagających się przeprowadzenia referendum ws. wprowadzenia w Polsce Zielonego Ładu.
B.O.
6 stanowisk kolejowej „Solidarności”
W dniach 25-26 kwietnia 2024 r. odbyła się I Sesja XV Walnego Zebrania Delegatów Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” (RSK). Ireneusz Dynowski przewodniczący sekcji otworzył zebranie i przywitał przybyłych delegatów oraz Tomasza Zaborowskiego przewodniczącego Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, Henryka Sikorę zastępcę przewodniczącego Krajowej Sekcji Kolejarzy i przewodniczącego Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” a także Rafała Kamińskiego nowego przewodniczącego „Solidarności” w Polskich Kolejach Linowych w Zakopanem. Wspólnie odśpiewano hymn „Solidarności”, po którym przedstawiony i zatwierdzony został porządek obrad. Po przeprowadzeniu spraw proceduralnych, I. Dynowski w imieniu Rady RSK odczytał sprawozdanie z jej prac za okres ostatniego roku. Protokół ze swojej kontroli w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej przewodnicząca Janina Kusibab.
Dyskusja nad sprawozdaniami zdominowała tą cześć zebrania. Podsumowano prace Rady za okres sprawozdawczy, z satysfakcją oceniono działalność Rady m.in. w realizacji jednego z jej statutowych punktów, tzn. organizacji wydarzeń sportowych i spędzania wolnego czasu nie tylko dla członków naszego związku ale również wszystkich chętnych pracowników kolei.
Z dużą aprobatą delegatów spotkała się też informacja podsumowująca prowadzoną Loterię Charytatywną w trakcie turniejów piłkarskich w Barcicach. Z zebranych środków, pomocy w ciągu kilkunastu lat organizowania loterii, udzielono już 42 osobom, kolejarzom i ich dzieciom, którzy znajdują się w wyjątkowo ciężkim stanie zdrowotnym lub życiowym.
Tomasz Zaborowski przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” przedstawił sytuację w naszym Regionie, omówił kwestie uzwiązkowienia, poinformował delegatów o sprawach organizacyjnych związanych z protestem w Warszawie (10 maja br.) przeciwko wprowadzaniu tzw. Zielonego Ładu. W dyskusji, która wywiązała się na temat osobowości prawnej organizacji zakładowych i ponadzakładowych lub jej braku i związanych z tym niedogodnościami, została poruszona kwestia ewentualnej pomocy dla tych organizacji. Część z organizacji nie posiada osobowości prawnej, co bardzo utrudnia ich działalność.
W trakcie zebrania delegaci przyjęli 6 stanowisk. Dotyczyły one:
 • budowy nowych i modernizacji istniejących przystanków kolejowych w Małopolsce oraz dobudowania dodatkowej pary torów na linii nr 8 w Krakowie,
 • przywrócenia połączeń kolejowych w ruchu lokalnym na odcinku linii 96 Nowy Sącz – Muszyna i na linii nr 105 Muszyna – Krynica-Zdrój,
 • przywrócenia połączeń kolejowych w ruchu międzynarodowym na odcinku transgranicznym Muszyna – Plaveč,
 • podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do ZUZP PKP CARGO S.A. dodatkowej nagrody jubileuszowej,
 • zintensyfikowania prac dotyczących wprowadzenia emerytur stażowych,
 • przeniesienia spółki PKP Telkol wraz z pracownikami do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
B.O.
Gratulacje dla Eli
Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość , że nasza koleżanka Elżbieta Baczewska (członek Rady RSK) została wyróżniona odznaczeniem państwowym Złotym Krzyżem Zasługi, nadanym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę dla zasłużonych pracowników kolei, z okazji Święta Kolejarza.
Uroczystość uhonorowania pracowników kolei, odbyła się w dniu 13.11.2023 r. w Teatrze Wielkim– Operze Narodowej w Warszawie. Dwie osoby (w tym nasza koleżanka) zostały wyróżnione za zasługi w działalności społecznej oraz za wkład w rozwój kolei Złotym Krzyżem Zasługi. Nadane odznaczenia państwowe wręczył Minister Andrzej Dera.
Elżbieta Baczewska pracując na PKP ponad 40 lat przechodząc cały okres restrukturyzacji i reorganizacji spółek kolejowych, zawsze stała w obronie miejsc pracy i obrony zwalnianych pracowników. Aktywnie uczestniczyła w różnych akcjach protestacyjnych przeciwko łamaniu praw pracowniczych i związkowych.
W latach 2010-2015 jako Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TK Telekom Sp. z o.o. aktywnie włączyła się w akcje obrony spółki przed prywatyzacją.
Przeciwko podzieleniu spółki jak i sprzedaży mocno protestowała doprowadzając do znacznego przedłużenia całego procesu i wynegocjowania dla pracowników Paktu Gwarancji Pracowniczych.
Trzykrotnie negocjowała Pakt Gwarancji Pracowniczych dla zwalnianych pracowników podejmując różnego rodzaju działania protestacyjne do okupacyjnych budynku spółki TK Telekom Sp. z o.o. włącznie. Za podejmowane działania była dyskryminowana, źle traktowana a nawet dochodziło działań noszących znamiona nękania. Broniąc spółkę przed sprzedażą udało się wydzielić część spółki PKP Utrzymanie Sp. z o.o., która pozostała w rękach skarbu państwa tym samym ratując ok. 450 miejsc pracy dla pracowników. Spółka telekomunikacyjna jaką właśnie była Telekomunikacja Kolejowa (wcześniejsza nazwa) wpisana była do rejestru spółek strategicznych dla obronności i bezpieczeństwa kraju i dlatego należało jej bronić, aby pozostała w rękach państwa na wypadek jakiegoś konfliktu zbrojnego.
Przez cały okres pracy zawodowej będąc Przewodniczącą Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” dążyła do poprawy warunków pracy pracowników, dbając o ich warunki zatrudnienia, godność i bezpieczeństwo pracy na PKP. Do działań wlicza się także zaangażowanie odpowiedzialność a także życiowa pasja z którą Przewodnicząca dzieli się ponad 40 lat.
Członkowie Rady RSK gratulując wyróżnienia, podkreślali, że jej wieloletnia praca na rzecz pracowników została dostrzeżona i właściwie nagrodzona.
Elu, gratulujemy!
 
B.O.
Kolej na samorząd
Poseł Łukasz Kmita (były wojewoda małopolski), a obecnie kandydat PiS na prezydenta Krakowa i Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego, kandydat PiS do sejmiku, byli gośćmi zebrania Rady Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” przy Regionie Małopolskim.
Obydwaj kandydaci w zbliżających się wyborach są popierani przez małopolską „Solidarność”. Aktywność związku na poziomie regionalnym jest bardzo ważna, szczególnie w trakcie kampanii wyborczej do wyborów samorządowych.
Organizowanie i finansowanie transportu kolejowego jest jednym z zadań samorządu województwa. Dlatego ważnym jest kto będzie odpowiadał za kolej w województwie.
Do 2018 r. w Sejmiku Województwa Małopolskiego większość radnych miała koalicja PO-PSL i to ona rządziła Małopolską, a marszałkiem był Jacek Krupa (PO).
Po wyborach w 2018 r. (21.10.2018 r.) Małopolską rządził PiS. Zmianie uległa polityka transportowa województwa nastawiona na rozwój kolei, tak aby ona lepiej mogła służyć społeczeństwu i była bardziej dostępna. Przestano myśleć o likwidacji linii kolejowych, zawieszaniu relacji i wspieraniu transportu drogowego (szczególnie prywatnych busów, ciekawe dlaczego?).
Sytuacja kolei w Małopolsce drastycznie uległa poprawie.
Widać to na przykładzie parametrów, które zawiera poniższa tabela.

Praca eksploatacyjna w rozdziale na operatorów wynosi: POLREGIO – 5,10 mln pockm, Koleje Małopolskie – 3,84 mln pockm, Koleje Śląskie – 0,17 mln pockm.
Liczba pociągów uruchamianych w Małopolsce każdego dnia (2024 r.): POLREGIO – 211, Koleje Małopolskie – 192, Koleje Śląskie – 34.
Kandydat na prezydenta Krakowa mówił m.in. o wykorzystaniu sieci kolejowej w aglomeracji krakowskiej, która powinna się rozwinąć zanim w Krakowie powstanie metro (perspektywa co najmniej kilkunastu lat). Temu mają służyć inwestycje infrastrukturalne w ramach rządowego programu przystankowego i budowie nowych przystanków kolejowych. Łukasz Kmita mówił także o wykorzystaniu istniejącej linii kolejowej jako doskonałe połączenie pomiędzy centrum Nowej Huty (odległa dzielnica) z centrum miasta oraz nowym połączeniu do lotniska w Balicach od strony Skawiny. W dyskusji nie sposób było pominąć problemu dramatycznie wysokiego zadłużenia Krakowa, który jest pomijany przez liberalno-lewackich kandydatów. „Pompują” oni obietnice kosmicznych inwestycji stosując znane z ostatniej kampanii parlamentarnej zasady: „Dwa razy obiecać, to jak raz dotrzymać ...” oraz „Obietnice polityczne wiążą tylko tych, którzy w nie wierzą ...”.
Marszałek Smółka mówił o wybudowaniu zaplecza naprawczego w Krakowie, programie „Małopolskie Linie Dowozowe”, który doskonale się sprawdza, bilecie metropolitarnym i małopolskim bilecie zintegrowanym (z komunikacją MPK).
Oferta obecnego Zarządu Województwa Małopolskiego ukierunkowana jest na rozwój kolei, co każdy powinien dostrzec choćby po danych statystycznych i parametrach, które zostały przytoczone powyżej.
Dyskusja dotyczyła również rządowego programu Kolej+ i budowie trzech inwestycji – linii kolejowych z Krakowa do Olkusza, Niepołomic i Myślenic.
Marszałek powołał się na spotkanie z ministrem Malepszakiem (obecny wiceminister infrastruktury), który pozytywnie odniósł się do inwestycji kolejowych w Małopolsce, podtrzymując plany realizacji programu Kolej plus (ww. inwestycje).
Kolejowa „Solidarność” w Małopolsce pozytywnie ocenia działania Zarządu województwa w dobiegającej końca kadencji oraz kontynuacje planów służących rozwojowi kolei.
Ciekawe jest, jak działania samorządów wojewódzkich oceniają związkowcy z innych województw.
Henryk Sikora
III Walentynkowy Turniej Piłki Nożnej
W sobotę 17 lutego 2024 roku na hali sportowej w Gromniku odbył się III Walentynkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PNUIK w Krakowie. Udział wzięły trzy drużyny z naszego zakładu, tj. Biuro – kapitan Damian Hurko, Baza Dębica – kapitan Krzysztof Wnęk, Energetyka – kapitan Michał Gębski.
W wyniku rywalizacji I miejsce zajęła drużyna z Bazy Dębica, II miejsce – drużyna z Biura, a III miejsce – drużyna Energetyki.
Królem Strzelców z wynikiem 7 bramek został Mirosław Czerwiec, zawodnik Bazy Dębica.
Osiągnięcia drużyn i zawodników zostały nagrodzone okolicznościowymi pucharami, koszulkami i kubkami, które wręczyli: Członek Zarządu PNUIK w Krakowie Pan Bogdan Kondratowicz, Przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy w Krakowie Pan Ireneusz Dynowski, Wójt Gminy Gromnik Pan Bogdan Stasz oraz Przewodniczący OZ NSZZ „Solidarność” przy PNUIK w Krakowie Pan Krzysztof Kapałka.
Zawody odbywały się w duchu sportowej rywalizacji i znakomitej atmosferze. Dla wszystkich uczestników Turnieju i kibiców, tj. około 40 osób, został przygotowany ciepły posiłek oraz pizza i napoje.
Dodatkowo, każdy mógł skorzystać z kącika kawowego i poczęstować się ciastami domowej roboty.
Dziękujemy wszystkim sponsorom i osobom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tego Turnieju.
Krzysztof Kapałka
Przewodniczący
OZ NSZZ "Solidarność"
P.S. (od redakcji KM).
Piłkarski Walentynkowy Turniej Piłkarski to znakomita odpowiedź na zimowy marazm, który często daje o sobie znać w tej porze roku. Dlatego cieszy inicjatywa zakładowej „Solidarności”, która jest swoistym antidotum na jesienno-zimową nudę. Walentynkowe rozgrywki wewnątrz przedsiębiorstwa są też metodą na utrzymanie kondycji i sprawdzenia sportowego stanu posiadania. Trzeba przypomnieć, że drużyna PNUIK wygrała w grudniu ub. r. 16 Halowy Turniej Piłki Nożnej organizowany co roku przez Regionalną Sekcje Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie oraz lutowy Ogólnopolski III Halowy Turniej w Łowiczu organizowany przez Sekcję Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.
Redakcja gratuluje drużynie i Krzysztofowi Kapałce przewodniczącemu „Solidarności” w PNUIK, który jest motorem wielu pozytywnych akcji, osiągniętych wyników. Tak trzymać!
Zebranie Delegatów w Zakładzie Maszyn Torowych w Krakowie
W dniach 08 – 09 lutego 2024 r. odbyło się sprawozdawcze Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w PKP PLK SA Zakład Maszyn Torowych w Krakowie. Zebranie rozpoczął Mariusz Pilichowski Przewodniczący Komisji Zakładowej, który przywitał wszystkich uczestników w tym zaproszonych gości: Tomasza Zaborowskiego - Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego, Ireneusza Dynowskiego – Przewodniczącego Rady Regionalnej Sekcji Kolejarzy, Henryka Sikorę - Przewodniczącego Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej, Członka Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Przewodniczącym zebrania wybrany został Paweł Waśniowski, protokolantem Kamil Grzegółka a w skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli Maria Marzec, Janusz Kotras i Marek Tworzydło.
Sprawozdanie z działalności Komisji Zakładowej przedstawił Przewodniczący KZ.
Omówił szczegółowo jakie działania i sprawy prowadziła Komisja Zakładowa i jej Prezydium przez ostatni rok. Komisja postawiła na rozwój związku poprzez promocje związku. Uzwiązkowienie w stosunku do zatrudnionych pracowników wynosi 40%. Do nowego ubezpieczenia grupowego odpowiedzialności pracowników TUZ SA przystąpiło aż 75% członków związku. Komisja Zakładowa i jej Prezydium w okresie sprawozdawczym podjęła 41 uchwał i 2 decyzje.
Następnie sprawozdanie Zakładowej Komisji Rewizyjnej odczytała Przewodnicząca Maria Marzec. Komisja w dniu 07.02.2024r przeprowadziła szczegółową kontrolę działalności KZ za okres sprawozdawczy. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Po dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrali zaproszeni goście.
Przewodniczący Tomasz Zaborowski – omówił bieżącą sytuację w Regionie Małopolskim oraz odniósł się do ostatnich posiedzeń Komisji Krajowej.
Przewodniczący Ireneusz Dynowski – omówił ostatnie działania Rady RSK. Podziękował organizacji związkowej za jej aktywność w wydarzeniach organizowanych przez RSK.
Przewodniczący SZIK Henryk Sikora – poinformował o najważniejszych wystąpieniach związku do Zarządu PLK. Dotyczyły one głównie spraw pracowniczych. Poinformował również o aktualnej sytuacji w spółce po jesiennych wyborach do parlamentu i zmianie Rządu. Omówił spotkanie związków zawodowych z nowym Wiceministrem Infrastruktury ds. kolejnictwa.
O godzinie 14:00 na zebranie przybył Dyrektor Zakładu Maszyn Torowych Adam Janik.
W swoim wystąpieniu omówił wyniki pracy za rok 2023 oraz przedstawił plan pracy na rok 2024 dla poszczególnych sekcji zakładu pracy.
W dalszej części zebrania goście odpowiadali na liczne pytania delegatów.
W drugim dniu obrad Przewodniczący omówił prace w komisji socjalnej. Natomiast relacje z pracy w komisji BHP przedstawił Paweł Waśniowski Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.

Komisja Zakładowa
NSZZ „Solidarność”
przy PKP PLK SA Zakład Maszyn Torowych
PNUIK zwycięża w Łowiczu
Znakomitą passę mają drużyny piłki nożnej z terenu działalności Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” przy Regionie Małopolskim (RSK).
W zeszłorocznym turnieju halowej piłki nożnej organizowanej przez Sekcję Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) I miejsce zajął zespól reprezentujący Zakład Maszyn Torowych w Krakowie. W tegorocznym III Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar SZIK, który odbył się również w Łowiczu, w dniu 2 lutego 2024 r. zwyciężyła drużyna z Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie, prowadzona przez Krzysztofa Kapałkę, przewodniczącego organizacji zakładowej w tym przedsiębiorstwie (pełni również funkcję zastępcy przewodniczącego RSK). W finale turnieju zmierzyła się z zespołem ZLK Skarżysko Kamienna i serię rzutów karnych rozstrzygnęła na swoją korzyść, zdobywając Puchar SZIK. W turnieju wzięło udział 15 drużyn, reprezentujących zakłady linii kolejowych z: Krakowa, Częstochowy, Łodzi, Tarnowskich Gór, Sosnowca, Skarżyska Kamiennej, Ostrowa Wielkopolskiego oraz Zakładu Maszyn Torowych z Krakowa, PNI Warszawa, SOK, PNUIK Kraków, PPM-T Gdańsk, ZRK-DOM Poznań, Dolkom Wrocław i Trakcja S.A. Najlepszym bramkarzem turnieju został wybrany Jakub Krajniewski z PNUIK Kraków.
Należy przypomnieć, że PNUIK Kraków wygrał w grudniu ubiegłego roku, 16 Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar RSK, który odbył się w Hali Com Com Zone w Krakowie.
Tajemnica sukcesu tej drużyny tkwi zapewne nie tylko w indywidualnych umiejętnościach zawodników, mądrze dobranych i prowadzonych przez Krzysztofa Kapałkę ale także dobrego klimatu, stworzonego przez kierownictwo zakładu, które kieruje się zasadą, ze w zdrowym ciele zdrowy duch.
Ci, którzy pamiętają Krzysztofa Kapałkę z boiska wiedzą, że był to gracz nieustępliwy, szalenie trudny do przejścia, rządzący w obronie. I te cechy niewątpliwie wpoił kierowanej przez niego drużynie do tego stopnia, że ta w odstępie dwóch miesięcy wygrała dwa turnieje.
B.O.
Zebranie delegatów w ZLK Nowy Sącz
W dniu 24.01.2024 r. obradowało zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Nowym Sączu. W obradach wzięli także udział zaproszeni goście: przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) i członek Rady Nadzorczej w PLK Henryk Sikora, zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Kotowicz oraz Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu Włodzimierz Zembol.
Obrady miały charakter sprawozdawczy, po upływie 9 miesięcy pracy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZLK Nowy Sącz, połączone ze spotkaniem opłatkowym (świąteczno-noworocznym). Przewodniczący zakładowej „Solidarności” Roman Piotrowski po dokonaniu formalności związanych z porządkiem obrad przekazał głos przewodniczącemu SZIK.
Przewodniczący Henryk Sikora omówił m.in.:
 • sytuację ekonomiczno-finansową w PLK,
 • zatrudnienie w spółce, wynegocjowane podwyżki dla pracowników (w ubiegłym roku),
 • zmiany z zatrudnieniu w połączeniu z prowadzonymi inwestycjami,
 • postulat podwyżek dla pracowników PLK w 2024 r.,
 • obecną działalność SZIK (poprawa warunków pracy, prace w warunkach zimowych, posiłki profilaktyczne itp.),
 • nowy program ubezpieczenia OP w TUZ,
 • emerytury pomostowe,
 • dokumentowanie pracy zawiadowców, naczelników, kontrolerów członków zakładowych komisji wypadkowych.
Następnie przewodniczący Roman Piotrowski odczytał sprawozdanie z prac Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” za okres od 15.03.2023 r. do 31.12.2023 r.
Do najważniejszych aktywności należały m.in.:
 1. Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w ZLK Nowy Sącz (sprawozdawczo – wyborcze, 15.03.2023 r.).
 2. Pierwsze zebranie i ukonstytuowanie się Komisji Zakładowej  na kadencję 2023 -2028 (27.03.2023 r.).
 3. Udział w WZD SZIK w Warszawie (sprawozdawczo-wyborcze, 25.04.2023 r.).
 4. WZD RSK Kraków (sprawozdawczo -wyborcze, 26.04.2023 r.).
 5. Udział w zebraniu Rady Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” (ukonstytuowanie się Rady RSK, 15.05.2023 r.).
 6. WZD KSK NSZZ „Solidarność” w Warszawie (sprawozdawczo-wyborcze, 22-23.05.2023 r.).
 7. Zebranie Rady SZIK (ukonstytuowanie się Rady, 30.05.2023.r.).
 8. Udział w komisji BHP w ZLK Nowy Sącz (30.05.2023 r.).
 9. Udział w szkoleniu ogólnozwiązkowym organizowanym przez Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w Krynicy-Zdroju (14-16.06.2023 r.).
 10. W okresie od 15.03.2023 r. do 31.12.2023 r. Komisja Zakładowa NSZZ „S” zebrała się 7 razy (podjęto 36 uchwał, wydano 3 stanowiska oraz 3 opinie).
Na wniosek pracowników, KZ NSZZ „Solidarność” wystąpiła pismem (09.05.2023 r.) do przewodniczącego SZIK z wnioskiem o podjęcie działań celem obsady przez Zarząd PLK stanowiska Dyrektora ZLK Nowy Sącz oraz stanowiska zastępcy Dyrektora ds. Technicznych w ZLK Nowy Sącz (te funkcje dyrektorzy łączą w ZLK Kraków i ZLK N. Sącz).
Komisja Zakładowa przedstawiła kandydatów do zespołów problemowych, tworzonych w SZIK ds. inżynierii ruchu, drogi kolejowej, BHP, automatyki.
Sukcesywnie są składane wnioski o wydanie Elektronicznej legitymacji członkowskiej NSZZ „Solidarność”.
Udział pocztu sztandarowego zakładowej „Solidarności” w:
 • XXVI Ogólnopolskiej Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie (08.07.2023 r.),
 • we Mszy świętej oraz obchodach 43 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w dniu 30.08.2023 r. w Nowym Sączu,
 • w XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach (09.09.2023 r.),
 • w XL Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy na Jasną Górę (4 autokary 186 osób) w dniach 04-05.11. 2023 r.,
 • obchodach Święta Kolejarza u kolejarzy Słowackich w miejscowości Rużomberok w Kościele parafialnym pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej (25.11.2023 r.),
 • obchodach Święta Niepodległość w Nowym Sączu13.12.2023 r.,
 • udział we Mszy św. w Katedrze Wawelskiej w obchodach 42 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
23.11.2023 r. odbyły się obchody Święta Kolejarza w ZLK Nowy Sącz – uroczysta Msza św. w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu (3 poczty sztandarowe tj. KZ ZLK Nowy Sącz, koła Sucha Beskidzka i koła Chabówka). Msze św. z okazji Święta Kolejarza odbyły się również w: Chabówce, Suchej Beskidzkiej, Stróżach i Muszynie.
Promocja Związku:
 • udział drużyny ZLK Nowy Sącz, pracowników, emerytów i rencistów w rozgrywkach piłkarskich o Puchar Przewodniczącego RSK Kraków w Barcicach (15.09.2023 r.),
 • udział w turnieju halowym drużyny piłkarskiej ZLK Nowy Sącz o Puchar RSK w Krakowie (08.12.2023 r.).
Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Zastępca Przewodniczące Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Krzysztof Kotowicz, który przekazał informacje bieżące z pracy Regionu. Zachęcał do uczestnictwa w szkoleniach związkowych, zarówno stacjonarnych w Krakowie jak i wyjazdowych.
Na koniec zebrania głos zabrał Dyrektor ZLK Nowy Sącz Włodzimierz Zembol, który przedstawił sytuację zatrudnieniową w zakładzie, plany inwestycyjne oraz omówił prowadzone roboty na linii kolejowej nr 104. Zachęcał do przekazania informacji pracownikom o uruchomieniu studiów podyplomowych w zakresie drogi kolejowej.
Po zakończeniu obrad uczestnicy zebrania złożyli sobie życzenia noworoczne, łamiąc się tradycyjnym opłatkiem.
Roman Piotrowski
Zakopane czeka na Ciebie
Uprzejmie informujemy, że Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Zakładu Południowego PGE Energetyka Kolejowa S.A. opiekuje się 4 domkami wczasowymi w Zakopanem. Zlokalizowane są na Spyrkówce. Domki są 8-mio osobowe (góra domku 4 osoby - do wynajęcia osobno, dół domku 4 osoby - do wynajęcia osobno), oraz 6-cio osobowe (cały domek góra i dół wynajmowane w całości).
Domki są wygodne, dobrze wyposażone (m.in. kuchnia) i dobrze ogrzane w okresie zimowym. Ceny wynajmu są cenami konkurencyjnymi, zależnymi od powierzchni domku, ilości osób przyjeżdzających, oraz od terminu pobytu. Ceny zaczynają się od kwoty 270,00 PLN za dobę za połowę domku. Zachęcamy do przyjazdu na wypoczynek do Zakopanego do domków którymi dysponujemy.
Osoby chcące wypocząć w ww. domkach prosimy o kontakt na poniższe numery telefonów:
1. 888468492 – Opiekun Ośrodka
2. 697040908 – sprawy organizacyjne
Zapraszamy do Zakopanego!
Reprezentują naszą sekcję
Dla nas członków NSZZ „Solidarność” sztandar to świętość i rozpoznawalny znak naszej organizacji. Sztandar Regionalnej Sekcji Kolejarzy w Krakowie reprezentuje nie tylko organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” na terenie jej działalności  ale często także całe środowisko kolejarzy z Małopolski. Jest najbardziej namacalnym dowodem istnienia naszej organizacji, związkowej podczas uroczystości państwowych czy związkowych.
Szczególnie dotyczy to uroczystości w odległych miejscowościach, gdzie trzeba poświęcić wiele godzin czasu na przejazdy. Takim przykładem gdzie występuje poczet sztandarowy naszej sekcji są np. obchody rocznicowe w Tczewie i Szymankowie, Lublinie i Wrocławiu.
Dla naszych kolegów z pocztu, sztandar jest symbolem najwyższych wartości, przywiązania do tradycji i patriotyzmu. Dlatego noszą go z dumą, traktując tą służbę jako wyróżnienie.
Nie można zapominać, że wykazują przy tym bezinteresowne zaangażowanie i poświęcają swój prywatny czas.
25 stycznia 2024 r. po zakończeniu posiedzenia Rady RSK odbyło się spotkanie z członkami pocztu sztandarowego naszej sekcji. Przewodniczący RSK Ireneusz Dynowski w imieniu zebranych podziękował im za wierną służbę w 2023 r. Na wyrazy naszego uznania i szacunku zasłużyli: Stanisław Kraszewski (ponad 24 lata w poczcie) i Kazimierz Gniewek (ponad 22 lat w poczcie), Stanisław Kusibab, Piotr Karp oraz Andrzej Van Selow. Wspomagali go też swoim uczestnictwem Krzysztof Kapałka i Ireneusz Dynowski. To dzięki nim byliśmy widoczni w całej Polsce w ubiegłym roku.
B.O.
Od lewej: Krzysztof Kapałka (zastępca przew. RSK), Kazimierz Gniewek, Stanisław Kraszewski, Ireneusz Dynowski (Przewodniczący RSK), Andrzej Van Selow i Stanisław Kusibab.
Noworoczna Rada RSK
Rozpoczęcie Nowego Roku to dobry czas do wszelkich podsumowań, związanych z zeszłorocznymi wydarzeniami i dokonaniami. Taki też charakter miało pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie (RSK), które odbyło się w dniu 25 stycznia 2024 r.
Radę rozpoczęły czynności proceduralne czyli zatwierdzenie planu i protokołu z poprzedniego zebrania. Następnie omówiono uczestnictwo kolejarzy z naszej sekcji na opłatku w Kurii Metropolitalnej i Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w DK „Kolejarz”.
Finansowe sprawozdanie Skarbnika RSK za 2023 r. i przyjęcie preliminarza budżetowego na 2024 r. był następnym punktem zebrania.
Rada uzgodniła termin I Sesji XV WZD RSK, która w tym roku odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia. Określono również zasady związanych z wydawaniem biuletynu „Kolejarz Małopolski” w 2024 r.
Sytuacja w spółkach kolejowych to kolejny punkt zebrania, po którym odbyło się spotkanie opłatkowo – noworoczne Rady RSK. Ireneusz Dynowski Przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” złożył członkom Rady życzenia świąteczne i noworoczne. Życzono sobie przede wszystkim dużo zdrowia, samych sukcesów w pracy związkowej i pokoju na świecie.
Ostatnim punktem obrad było spotkanie z kolejarzami, którzy w minionym roku reprezentowali naszą sekcję w poczcie sztandarowym.
B.O.
Rada Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „S” w Krakowie: od lewej stoją: Mariusz Pilichowski (IM Kraków), Roman Piotrowski  (ZLK N. Sącz), Paweł Waśniowski (IM Kraków), Krzysztof Kapałka (PNUIK), Ireneusz Dynowski (Polregio Kraków, przewodniczący RSK), Marcin Jasiński (PKP Cargo Nowy Sącz), Tomasz Kapała (PGE Energetyka Kolejowa Kraków), Henryk Sikora (ZLK Kraków, przewodniczący SZIK) oraz Piotr Wanat (PKL Zakopane), od lewej siedzą: Maria Sobol (ZLK N. Sącz), Edyta Piątek (PKP Cargo Kraków), Elżbieta Baczewska (TK Telkom), Teresa Zbylut (ZLK Kraków), Aneta Taborska (PKP IC Kraków) i Agnieszka Merchut (Polregio Kraków).
Kolejarze u Arcybiskupa
13 stycznia br. w Pałacu Biskupów Krakowskich odbyło się spotkanie opłatkowe różnych organizacji kolejarskich z abp. Markiem Jędraszewskim. W prywatnej kaplicy biskupiej odprawiona została Msza św., której przewodniczył ks. Grzegorz Szewczyk, duszpasterz kolejarzy w Archidiecezji Krakowskiej.
W czasie homilii nawiązał do fragmentu Ewangelii o powołaniu celnika Mateusza, a także odwoływał się do przeżywanej niedawno w liturgii tajemnicy wcielenia Bożego Syna. – Bóg jest nam potrzebny. Jezus jest nam potrzebny. Nasze życie byłoby smutne i szare bez tej obecności Boga – mówił ks. Grzegorz Szewczyk zachęcając do pielęgnowania prawdy o obecności Boga w życiu człowieka.
Zauważył, że dom przy Franciszkańskiej 3 jest szczególnie naznaczony miłością Boga, bo wielu kapłanów i kardynałów dojrzewało tutaj do świętości. – To są ślady, po których powinniśmy iść i na których powinniśmy trwać – mówił podkreślając, że tylko wierność Chrystusowi daje siłę i nadzieję.
– Dzisiaj modlimy się za kolejarzy, by Matka Najświętsza strzegła od wszelkich niebezpieczeństw. Zawierzamy pracę naszych braci kolejarzy Matce Bożej, by strzegła od nieszczęść, wypadków i by pomagała w rozwoju tej bardzo ważnej dziedziny w naszym kraju, czyli służby drugiemu człowiekowi – mówił ks. Grzegorz Szewczyk życząc kolejarzom radości z ich pracy na rzecz społeczeństwa i ojczyzny. W trakcie Mszy św. kolędy śpiewał krakowski chór „Lutnia”, obowiązki ministranta pełnił znany w środowisku kolejarzy Jan Kłos.
Po mszy św. uczestnicy spotkania przeszli do salonu, gdzie przyjął ich abp Marek Jędraszewski. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” Regionalnej Sekcji Kolejarzy w Krakowie i Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej (Ireneusz Dynowski, Elżbieta Baczewska i Henryk Sikora) złożyli Metropolicie Krakowskiemu życzenia, w tym sił w „odważnym głoszeniu prawdy” i wręczyli mu figurkę Św. Katarzyny patronki kolejarzy.
W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich i innych organizacji kolejarskich oraz przedstawiciele dyrekcji kilku spółek kolejowych. Wszyscy zebrani łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia indywidulne. W swym wystąpieniu abp Jędraszewski zwracał uwagę na szczególna role kolejarzy w społecznym życiu kraju. Wspominał też swoje wrażenia ze swego pobytu na studiach w Rzymie i uczestnictwie w powitaniach, na peronie delegacji polskiego episkopatu, wtedy pod przywództwem prymasa Stefana Wyszyńskiego, który niechętnie korzystał z samolotów i zazwyczaj podróżował do Watykanu pociągami. – To było zawsze wielkie święto dla Polaków mieszkających w Rzymie, tym bardziej, że przejazd taki miał zawsze odpowiednia oprawę, np. włoscy karabinierzy, już od granicy Italii, pełnili wartę honorową w pociągu, przez przedziałem w którym podróżował kardynał Wyszyński. Na peronie w Rzymie czekało natomiast zawsze kilkaset Polaków, którzy witali ks. Prymasa. – opowiadał abp Jędraszewski. – To było zawsze duże przeżycie. Zupełnie inaczej to wyglądało w wypadku podróży samolotem, choćby z tego powodu, ze lotnisko było poza miastem, podczas, gdy dworzec znajdował się w centrum miasta. W spotkaniu uczestniczyli nie tylko kolejarze  z Małopolski, ale także ze Śląska.
Spotkanie z uczestnikami głodówki
W grudniu 2023 r. minęło 20 lat od wydarzenia, które wpisało się w historię ogólnopolskiej walki kolejarzy o ocalenie przewozów regionalnych. W poprzednim numerze szczegółowo opisaliśmy genezę i przebieg protestu głodowego.
20 lat później, 15 grudnia br. Członkowie Rady Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” (RSK) mieli zaszczyt spotkać się z uczestnikami głodówki, która odbyła się w Krakowie. Miło było zobaczyć ich w dobrej kondycji. Przy tablicy pamiątkowej upamiętniającej tamten protest stanęli do wspólnego zdjęcia. Została przystrojona biało-czerwoną kokardą z napisem „Pamiętamy”, jako dowód pamięci kolejarzy dla tych co ryzykowali własnym życiem i zdrowiem dla dobra ogólnego.
Dlatego w dowód pamięci i wdzięczności uczestnikom głodówki wręczone zostały specjalnie na tą okoliczność przygotowane dyplomy na drewnianej podstawie z tekstem:
Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ Solidarność” w Krakowie składa wyrazy najwyższego szacunku i podziękowania, za udział w proteście głodowym, w dniach 9 - 20 grudnia 2003 r. w ramach ogólnopolskiej akcji obrony istnienia kolejowych przewozów regionalnych.
Dzięki Pana osobistej odwadze i determinacji, możliwe stało się ocalenie zakładów przewozów regionalnych oraz miejsc pracy kolejarzy.
W 20 rocznicę tego wydarzenia, w dowód uznania od kolejarskiej braci”.
Podczas spotkania Rady RSK z głodującymi udział wzięli także: Łukasz Smółka -Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Bogdan Pokuta Zastępca Przewodniczącego Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” oraz Zbigniew Marzec Prezes PNUIK Kraków. Każdy z nich przedstawił uczestnikom spotkania swoje refleksje na temat kolei. Łukasz Smółka scharakteryzował działania UMWM na rzecz rozwoju połączeń regionalnych i zakupu nowego taboru, Bogdan Pokuta od strony związkowej przedstawił obraz środowiska kolejarzy jako skutecznej siły w rozwiązywaniu swoich problemów. Z uznaniem mówił o przyciąganiu do związku młodych pracowników. Z kolei Zbigniew Marzec zawodowym okiem podsumował perspektywy rozwoju kolei w Małopolsce. Przypomniał o punkcie zwrotnym dla kierowanego przez niego przedsiębiorstwa, które kilkadziesiąt lat temu miało zostać przeniesione do Radomia, a teraz dzięki prowadzonym inwestycjom przyjmuje ludzi do pracy, kupuje specjalistyczne maszyny, zwiększa zakres usług.
Wspomnieniami dzielili się również sami bohaterowie tamtego wydarzenia. Historię głodówki przypomniał Henryk Sikora (jeden z jej uczestników) obecnie Przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, a swoje wrażenia dopowiadali kolejni głodujący. Często żartobliwie wypowiadali się o swoim menu obiadowym w tamtych dniach, kiedy to kożuch z mleka uchodził za dzisiejszy kotlet schabowy.
Nam zaś uczestnikom tego spotkania miło było widzieć, że naszym kolegom, którym tak dużo zawdzięczamy dopisuje zdrowie i humor.
B.O.
13 GRUDNIA – PAMIĘTAMY
To już 42 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Czas biegnie bardzo szybko ale kto przeżył tamten czas zapamięta go do końca życia. To dramatyczny okres naszej historii, który do dzisiaj ma swoje reperkusje, nie tylko dla wielu rodzin, zabitych, ciężko pobitych, internowanych, skazanych na banicję.
W Krakowie główne uroczystości odbyły się na Wawelu, gdzie w Katedrze Wawelskiej odprawiona została Msza św. poświęcona ofiarom stanu wojennego. Koncelebrujący ją wraz z kapelanami Solidarności, Marek Jędraszewski Arcybiskup Krakowski przypomniał okoliczności wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r. i pierwsze jego godziny, kiedy to aresztowano tysiące ludzi w tym w zdecydowanej większości działaczy NSZZ „Solidarność”. Wtedy nie wiadomo było co się z nimi dalej stanie. Pół roku wcześniej, 13 maja, te same siły zwróciły się przeciw św. Janowi Pawłowi II. – Już zamach na papieża powinien dać wszystkim do zrozumienia, że siły zła nie cofną się przed niczym – mówił abp Jędraszewski.
Według metropolity krakowskiego odpowiedź na pytanie czym się naraził papież można odszukać w jego wystąpieniu z 2 czerwca 1980 r. w siedzibie UNESCO. Ojciec święty dał wtedy przejmujące świadectwo doświadczeń płynących z dziejów narodu polskiego. Św. Jan Paweł II mówił, że Polska zachowała tożsamość i suwerenność jako naród w oparciu o własną kulturę. – Istnieje podstawowa suwerenność społeczeństwa, która wyraża się w kulturze narodu. Jest to ta zarazem suwerenność, przez którą równocześnie najbardziej suwerenny jest człowiek” – podkreślał papież w tym wystąpieniu.
Uczestnicy tego spotkania tuż po jego zakończeniu twierdzili, że poprzez tak mocne słowa papież podpisał na siebie wyrok śmierci. Opinia ta potwierdziła się 13 maja 1981 roku, na Placu św. Piotra. To był rewanż ze strony tego, co ludzkie – wspominał abp Jędraszewski.
A czym naraziła im się Polska? Odpowiedź sprowadza się do prostych stwierdzeń: Polacy zawsze chcą być wolni, kochają wolność i chcą być suwerenni, a także ocalić swą kulturę. – Z tego wynikały zmagania w dziejach Polski, które domagają się hartu ducha oraz zaufania Bogu – mówił Metropolita.
Po nabożeństwie, uczestnicy uroczystości, w pochodzie zeszli na plac, gdzie pod Krzyżem Katyńskim odbyła się dalsza ich część. Rozpoczęte zostały wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego, po który głos zabrał Tomasz Zaborowski, przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. W swym wystąpieniu zwrócił uwagę na represje jakim zostali poddani w stanie wojennym najaktywniejsi działacze Związku. „Oni i ich rodziny zapłacili ogromną cenę za to tylko, że chcieli żyć w wolności”.
Za ofiary stanu wojennego i za wolną Polskę modliły się też wspólnie pod przewodem ks. W. Palmowskiego wszystkie delegacje struktur związkowych „Solidarności z całego województwa małopolskiego, które potem złożyły kwiaty pod Krzyżem Katyński. Kwiaty w imieniu RSK złożyła delegacja w składzie: Ireneusz Dynowski - Przewodniczący, Elżbieta Baczewska i Teresa Zbylut - członkinie Rady RSK. Następnie z zapalonych białoczerwonych zniczy uformowany został duży krzyż.
Wśród licznych pocztów sztandarowych brały udział również te, które reprezentowały Regionalną Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie. Sztandar RSK w składzie: Stanisław Kraszewski, Kazimierz Gniewek i Stanisław Kusibab oraz poczty sztandarowe wystawione przez KM NSZZ „Solidarność” w ZLK Kraków, w Komisjach Zakładowych NSZZ „Solidarność” w Polregio Kraków i w ZLK Nowy Sącz. Kolorytu obchodom nadała także kompania honorowa młodzieży z klasy mundurowej XXV LO w Krakowie.
Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie „Hymnu Solidarności”.
B.O.
Po raz 16 -ty na hali
Rozgrywki halowe drużyn reprezentujących kolejowe zakłady pracy wpisały się mocno w kalendarz imprez sportowych organizowanych przez Regionalną Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie (RSK). Dzięki patronatowi Krajowej Sekcji Kolejarzy, Regionowi Małopolskiemu i Biuru Wczasowo Turystycznemu „Koltur” oraz kierownictwu kolejowych zakładów pracy od 16 lat udaje się kultywować turniej, który stał się wizytówką działań naszej sekcji w realizacji jednego z naszych statutowych celów. Jest nim propagowanie sportu wśród członków związku oraz szeroko pojętej społeczności kolejowej. Dlatego m.in. turniej stał się dobrą okazją dla reklamodawców, którzy dzięki reklamie swojej spółki pragną ugruntować swoją pozycję w świadomości kolejarzy oraz na rynku kolejowym. W tym roku było nam bardzo miło, gdy z takiej możliwości skorzystało Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. (PNUIK Kraków).
Z uwagi na końcowy wynik turnieju stało się to przyczynkiem do żartobliwych komentarzy ale faktem jest, że drużynę z PNUIK Kraków widok banerów z logo Spółki, poniósł do zwycięstwa w tegorocznym turnieju.
Lecz zanim się to stało, 143 zawodników z 12 drużyn (Koleje Małopolskie, PKP Cargotabor Kraków, PNUIK Kraków, ZLK Nowy Sącz, ZLK  Rzeszów, PKP IC Kraków, Polregio Kraków, KZN Bieżanów, Polregio Rzeszów, IM Kraków, ZLK Kraków i po raz pierwszy na naszym turnieju Polregio Lublin), podzielonych na 4 grupy stoczyło zażarte pojedynki. Rozegrano 24 mecze od fazy eliminacyjnej, barażowej, ćwierćfinałową, półfinałową do walki o 3 i 1 miejsce.
Hala Com Com Zone w Krakowie to od długiego czasu arena zmagań kolejowych drużyn. Została udekorowana banerami, flagami NSZZ "Solidarność”. W trakcie przerw w grze, didżej puszczał zgromadzonej publiczności jingle z popularnych utworów. Restauracja wydawała posiłki a nad zdrowiem zawodników czuwała pomoc medyczna.
Tegoroczne rozgrywki cechował bardzo wyrównany poziom, który prezentowały drużyny. O zwycięstwie decydowały często detale. Dlatego wyniki nie oddają w wielu przypadkach całego przebiegu gry. Bardzo miłą niespodziankę sprawiła drużyna KZN Bieżanów, która dotarła do finału. Wszystkie mecze były pasjonujące ale chyba najwięcej emocji sprawiło spotkanie półfinałowe pomiędzy drużynami Polregio Kraków i PNUIK Kraków.
W ceremonii podsumowującej turniej uczestniczyli: Bogdan Kondratowicz Członek Zarządu PNUIK Kraków, który wręczył puchar za 3 miejsce kapitanowi drużyny Polregio Kraków, Henryk Sikora V-ce Przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy i Przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, który przekazał puchar za 2 miejsce drużynie KZN Bieżanów oraz Ireneusz Dynowski Przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie, który wręczył puchar zwycięskiej drużynie PNUIK Kraków. Zawodnicy otrzymali również upominek w postaci specjalnie przygotowanych koszulek z logo tegorocznego turnieju.
Zbiorowe zdjęcie 4 drużyn, które wzięły udział w rozgrywkach półfinałowych zakończyło 16 Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar RSK.
Wyniki
Faza eliminacyjna
KOLEJE MAŁOPOLSKIE - PKP CARGOTABOR KRAKÓW 1:2
PNUIK KRAKÓW - PKP PLK ZLK NOWY SĄCZ 0:3
PKP PLK ZLK RZESZÓW - PKP INTERCITY KRAKÓW 0:0
POLREGIO KRAKÓW - KZN BIEŻANÓW 2:0
PKP PLK IM KRAKÓW - KOLEJE MAŁOPOLSKIE 1:0
PKP PLK ZLK KRAKÓW - PNUIK KRAKÓW 1:0
POLREGIO LUBLIN - PKP PLK ZLK RZESZÓW 0:6
POLREGIO RZESZÓW - POLREGIO KRAKÓW 1:2
PKP CARGOTABOR KRAKÓW - PKP PLK IM KRAKÓW 0:0
PKP PLK ZLK NOWY SĄCZ - PKP PLK ZLK KRAKÓW 2:0
PKP INTERCITY KRAKÓW - POLREGIO LUBLIN 1:0
KZN BIEŻANÓW - POLREGIO RZESZÓW 1:1

Mecze barażowe
PKP PLK IM KRAKÓW - PNUIK KRAKÓW 1:4
PKP PLK ZLK KRAKÓW - KOLEJE MAŁOPOLSKIE 3:1
PKP INTERCITY KRAKÓW - KZN BIEŻANÓW 0:2
POLREGIO RZESZÓW - POLREGIO LUBLIN 6:1Ćwierćfinały
PKP PLK ZLK RZESZÓW - PNUIK KRAKÓW 0:1
POLREGIO KRAKÓW - PKP PLK ZLK KRAKÓW 4:1
PKP CARGOTABOR KRAKÓW - KZN BIEŻANÓW 1:3
PKP PLK ZLK NOWY SĄCZ - POLREGIO RZESZÓW 0:1

Półfinały
PNUIK KRAKÓW - POLREGIO KRAKÓW 2:0
KZN BIEŻANÓW - POLREGIO RZESZÓW 0:0, rzuty karne 3:1

Mecz o 3 miejsce
POLREGIO KRAKÓW - POLREGIO RZESZÓW 4:0

Finał
PNUIK KRAKÓW - KZN BIEŻANÓW 2:0
Podarowali krew 135 m pod ziemią
Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie (RSK) zorganizowała 7 grudnia 2023 r. wspólny udział kolejarzy w grudniowej odsłonie akcji „Podaruj krew, podaruj życie”. Odbyła się ona w Kopalni Soli „Wieliczka” w komorze Jana Haluszki, 135 m pod ziemią. Kolejarze dobrze wiedzą, że krew jest darem bezcennym. Ze względu na charakter ich pracy mają do czynienia z wypadkami komunikacyjnymi i pojęcie pomocy nie jest im obce. RSK przy okazji corocznie prowadzonej Loterii Charytatywnej wspomaga kolejarzy i ich rodziny, które znalazły się w szczególnie ciężkiej sytuacji zdrowotnej i losowej. Uczestniczy też w takich akcjach jak ta. Zmobilizowani przez naszą sekcję, znaleźli się wśród 139 osób, które podarowały swoją krew potrzebującym. W trakcie akcji udało się zebrać ponad 62 L tego ratującego życie daru. Każdy dawca otrzymał posiłek regeneracyjny, a w upominku od kopalni bilet na zwiedzanie Trasy Turystycznej.
Organizatorem akcji honorowego krwiodawstwa jest MK NSZZ „Solidarność” przy Kopalni Soli „Wieliczka” a współorganizatorami – Kopalnia Soli „Wieliczka” oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.
B.O.
Nasze kolejarskie święto
Tradycyjnie już obchody Święta Kolejarza obchodziliśmy w naszej kolejarskiej parafii czyli w Bazylice św. Floriana na Pl. Matejki w Krakowie.
Podczas uroczystej Mszę św. modlono się wspólnie za wstawiennictwem patronki św. Katarzyny Aleksandryjskiej o pomyślność całego środowiska kolejowego. 12 pocztów sztandarowych wystawionych przez organizacje związkowe nadały wydarzeniu właściwą rangę. Oprócz sztandarów „Solidarności” i Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy obecne były też reprezentujące Region Małopolski NSZZ „Solidarność” oraz Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu a nawet dwa poczty z Technikum Komunikacyjnego im. Rafała Kalinowskiego w Krakowie (w tym klasa mundurowa). Kolejarze włączyli się w oprawę liturgii przygotowując stosowne komentarze, modlitwę wiernych oraz procesję z darami.
Wierni, którymi byli pracownicy, prezesi, dyrektorzy kolejowych zakładów pracy, zastępca komendanta Służby Ochrony Kolei wypełnili Bazylikę św. Floriana. Obecny był też Tomasz Zaborowski, przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.
Ks. Grzegorz Szewczyk, Duszpasterz Kolejarzy Archidiecezji Krakowskiej, który odprawiał Mszę św. przypomniał postać Św. Katarzyny, jej niezłomną postawę, która powinna być wzorem dla nas wszystkich, szczególnie teraz w tak niespokojnych czasach, w których żyjemy.
Podziękowania za wspólną modlitwę i sprawowanie Eucharystii w imieniu całego środowiska kolejarzy przekazał Ireneusz Dynowski przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy „Solidarność” w Krakowie. Podziękował zwłaszcza licznym pocztom sztandarowym za uczestnictwo w kolejowym święcie, nawiązał do trudu kolejowej służby, niebezpieczeństw z nią związanych, pamięci zmarłych i tych, którzy zginęli na służbie w skutek wypadków kolejowych. Życzył wszelkiej pomyślności całemu środowisku kolejarzy, które powinno być zawsze jednością.
 
B.O
Duże serce kolejarzy
Tegoroczny 24 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w Krakowie, który odbył się w Barcicach zgromadził tłumy kolejarzy. Przyjeżdżają oni tu nie tylko po to aby pograć w piłkę, pobiesiadować czy potańczyć przy muzyce.
Od siedemnastu lat nieodłączną częścią turnieju jest Loteria Charytatywna. Przez te lata dzięki hojności kolejarzy pomogliśmy 42 osobom na łączną kwotę ok. 103 tys. zł.
W trakcie tegorocznego turnieju przeprowadzona została loteria charytatywna, z której dochód w wysokości 11 100 zł zostanie przeznaczony dla:
 • Antosia Migacza - syna (4 lata) pracownika PKP Cargo S.A. Punkt Utrzymania Taboru w Stróżach. Antoś cierpi na nowotwór złośliwy mózgu oraz wodogłowie. Przeszedł operację usunięcia guza tylnego dołu czaszki. W styczniu br. rozpoczął cykl chemioterapii a obecnie jest w trakcie radioterapii. Przebywa na Oddziale Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Wymaga długiego i intensywnego leczenia.
 • Lenki Cholewa - córki (5 lat) pracownika Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o., która urodziła się ze stwierdzonym zespołem Downa. Mając 6 miesięcy, przeszła ciężką operację serduszka. Zdiagnozowano u niej także wadę serca z ubytkiem przegrody międzykomorowej oraz obniżone napięcie mięśniowe. Wymaga całodobowej opieki. Z tego względu jej mama zrezygnowała z pracy. Potrzebna jest pomoc finansowa na zakup leków i rehabilitację.
 • Wojtuś i Magdalena Cedzyńscy -  Wojtuś jest synem pracownika PKP PLK S.A. Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie, który jest jedynym żywicielem sześcioosobowej rodziny. Wojtuś od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce oraz padaczkę lekooporną, oddycha przez rurkę tracheotomijną, jest karmiony przez gastrostomię. Wymaga stałej opieki rodzicielskiej. Niestety u jego mamy zdiagnozowano złośliwy nowotwór nerki.
Bardzo dużą pomoc w niesieniu pomocy potrzebującym jej kolejarzom i ich dzieciom okazują spółki kolejowe.
Na tegoroczną loterię  materiały i gadżety reklamowe przekazały:
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
 • PKP Cargo S.A.,
 • PKP Intercity S.A.,
 • PKP S.A.,
 • Polregio S.A..,
 • Natura Tour Sp. z o.o.
 • Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
 • Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej Sp. z o.o. w Krakowie,
 • PKP PLK Zakład Maszyn Torowych w Krakowie,
 • PKP Cargotabor Sp. z o.o.
 • organizacje zakładowe NSZZ „Solidarność” oraz liczne grono osób prywatnych.       
Pragnę wszystkim serdecznie podziękować za ofiarowane materiały, które pomogły organizatorom w realizacji tak szczytnego celu.
Duże serce okazane osobom ciężko chorym przez osoby uczestniczące w organizacji loterii oraz jej uczestników, sprawiają, że z optymizmem możemy patrzyć w przyszłość. Kolejarze, podobnie tak jak żołnierze nie zostawiają swoich w potrzebie. Dobrze wiedzą, że nie można, dbać tylko wyłącznie o siebie, nie dostrzegać problemów innych, często osób pracujących obok nas. Kierujemy się zasadą „Dzisiaj pomagasz innym, jutro w razie potrzeby pomogą Tobie”. Taka postawa to oprócz najzwyklejszego odruchu życzliwości i wyciągniętej dłoni do drugiego człowieka, przykład realizacji jednego z naszych zadań statutowych, pomocy członkom NSZZ „Solidarność”.
Jeszcze raz dziękuję za Wasze duże serce okazane potrzebującym.
Ireneusz Dynowski
Tutaj każdy zakupiony los wygrywał bo niósł pomoc potrzebującym
Uśmiech na twarzach naszych koleżanek, które prowadziły Loterie Charytatywną, ponieważ dzięki hojności uczestników turnieju udało się zebrać rekordową kwotę. Od lewej stoją : Teresa Zbylut, Beata Możdżeń, Anna Boruta (wszystkie ZLK Kraków), Elżbieta Śpiewak (ZLK Nowy Sącz i Agnieszka Merchut (Polregio Kraków).
Jeśli wrzesień to Barcice!
Wrzesień to miesiąc, który kojarzy się nam z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, ale także miesiąc, który kolejarzom już od 24 lat kojarzy się z jednym - z turniejem piłki nożnej w Barcicach.
Pomimo upływu lat, cieszy się on nadal niesłabnącym zainteresowaniem jego uczestników.
W tym roku do Barcic przyjechało rekordowo duża liczba ludzi aby oglądać zmagania aż 14 drużyn, reprezentujących kolejowe zakładów pracy i spółki. Ostatnio taka ilość zespołów wzięła udział w 2008 r. To znak, że pomimo wielu burzliwych wydarzeń na kolei w okresie trwania kolejnych turniejów, zmian organizacyjnych, przekształceń, pandemii Covid 19, turniej ten trwa do dziś i co najważniejsze, ma się cały czas dobrze.
15 września 2023 r. obiekty LKS „Barciczanka” w Barcicach k. Starego Sącza gościły uczestników 24 Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego RSK, zorganizowanego przez  Regionalną Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność" przy Regionie Małopolskim (RSK).
Jego idea jest niezmienna. Jest nią wspieranie oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród kolejarzy, a także integracja środowiska pracowników spółek kolejowych.
Cieszy się to uznaniem i poparciem kolejarzy, którzy w liczbie ok. 600 osób przyjechali w tym roku do Barcic. Pięknego miejsca nad Popradem, otoczonego górami, z czystym powietrzem, gdzie zawsze panuje znakomita atmosfera. To tutaj można co roku śledzić rozgrywki kolejowych drużyn, biesiadować i dobrze się bawić do późnego wieczora.
Stadion LKS „Barciczanka” został udekorowany banerami i flagami NSZZ „Solidarność” oraz banerami spółek, których drużyny wzięły udział w Turnieju (PNUIK Kraków i Trakcja S.A.). Patronat nad turniejem sprawował tradycyjnie Region Małopolski i Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność" przy współpracy z Biurem Wczasowo – Turystycznym „Koltur”.
W turnieju wzięło udział 261 zawodników z 14 drużyn. Na dwóch boiskach rozegrano 28 meczów.
Do sportowej batalii przystąpiły zespoły reprezentujące: PKP Cargo S.A. Zakład Południowy w Katowicach, Polregio Zakład Małopolski w Krakowie, Polregio Zakład Podkarpacki w Rzeszowie, Straż Ochrony Kolei (SOK), Zakład Maszyn Torowych w Krakowie (IM), Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie (PNUIK), PKP Cargotabor Południowy Zakład Napraw Taboru, Koleje Małopolskie, ZLK Nowy Sącz, ZLK Rzeszów, ZLK Kraków, ZLK Łódź oraz po raz pierwszy na turnieju w Barcicach, drużyny reprezentujące ZLK Sosnowiec i spółkę Trakcja.
Zawody odbywały się równolegle na dwóch boiskach. Najpierw eliminacje w 3 grupach, a następnie systemem pucharowym mecz barażowy, ćwierćfinał i półfinał. W półfinałach zagrały drużyny  SOK, ZLK Rzeszów, PKP Cargo Katowice i Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie. Zwycięsko wyszły z nich drużyny SOK i ZLK Rzeszów, które zagrały w finale. W tym roku Puchar Przewodniczącego RSK zdobyła drużyna ZLK Rzeszów, która po serii rzutów karnych 1:3 pokonała drużynę SOK. W regulaminowym czasie mecz zakończył się wynikiem 0:0.
Po zakończeniu rozgrywek odbyła się uroczysta ceremonia podsumowująca turniej. Przewodniczący RSK Ireneusz Dynowski, podziękował zawodnikom za udział w turnieju i sportową walkę, kierownictwu spółek i zakładów kolejowych, za umożliwianie i wspieranie sportowej rywalizacji swoich pracowników oraz życzył wszystkim uczestnikom ponownego spotkania się za rok w Barcicach.
W trakcie turnieju (już po raz siedemnasty) przeprowadzona została loteria charytatywna na którą upominki i gadżety reklamowe przekazały spółki kolejowe, zakłady pracy, organizacje zakładowe NSZZ „Solidarność" oraz osoby prywatne, które wsparły naszą akcję. Protokół z przeprowadzonej loterii odczytała Teresa Zbylut (przewodnicząca KM NSZZ „Solidarność” w ZLK Kraków), która poinformowała zebranych, że dzięki hojności osób biorących udział w loterii zebrano 11 100 zł. Jest to największa kwota jaką do tej pory udało się zebrać podczas wszystkich loterii przeprowadzonych podczas dotychczasowych turniejów. Kwota ta zostanie przeznaczona dla ciężko chorych: trójki dzieci kolejarzy i mamy jednego z nich.
Drużynie ZLK Rzeszów, zwycięzcy turnieju, puchar za pierwsze miejsce wręczył przewodniczący Ireneusz Dynowski wraz z Mieczysławem Borowcem dyrektorem zakładu ZLK Rzeszów. Rzeszowianie otrzymali również drugi puchar ufundowany przez Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury a wręczył go im osobiście Tomasz Tomala Szef Gabinetu Politycznego Ministra. Druga drużyna w turnieju (SOK) otrzymała puchar z rąk Henryka Sikory (Przewodniczącego Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”) a drużynom, które zajęły trzecie miejsca (IM Kraków i PKP Cargo Katowice) puchary wręczyli A. Janik dyrektor Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie i Jarosław Bagniewski dyrektor PKP Cargo Zakład Południowy w Katowicach. Puchar Fair Play, który ufundował Region Małopolski NSZZ „Solidarność" przypadł drużynie Trakcji a wręczył go osobiście Tomasz Zaborowski Przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” na ręce Przewodniczącego RSK Ireneusza Dynowskiego, który odebrał go w zastępstwie drużyny Trakcji. Miłym akcentem było też wręczenie przez Kazimierza Mazura Komendanta Regionalnego SOK w Krakowie, pamiątkowego dyplomu na drewnianej podstawie I. Dynowskiemu przewodniczącemu RSK w podziękowaniu za wieloletnią współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na obszarach kolejowych i kultywowaniu postaw patriotycznych. Wszyscy zawodnicy biorący udział otrzymali specjalnie przygotowane na tą okazję pamiątkowe koszulki z logo 24 turnieju. Strugi szampana zwycięskiej drużyny zakończyły część sportową turnieju. Dalej do godzin nocnych trwała już tylko zabawa przy dyskotekowych światłach i muzyce elektronicznej zapowiadanej przez disc jockeya, biesiada przy daniach regionalnych i  wspólne świętowanie, z faktu ponownego spotkania kolejarzy w Barcicach.
Turniej organizowany przez RSK jest jednym z największych turniejów międzyzakładowych w Polsce i największym organizowanym przez kolejową „Solidarność”.
Oprócz charakteru sportowego jest często jedynym miejscem corocznych spotkań kolejarzy, dyrektorów, związkowców przedstawicieli różnych zakładów a od siedemnastu lat również daje możliwość finansowej pomocy kolejarzom znajdującym się w trudnej sytuacji. Pomoc finansowa z naszej loterii charytatywnej jest jednym z największych dorobków turnieju, dzięki któremu możemy pomagać innym ludziom.
Dla jednych turniej jest miejscem dobrej zabawy, dla innych całodzienną przyjemnością gry w piłkę. Po prostu jest dla wszystkich i każdy znajdzie w nim swoje miejsce. A „Solidarności” daje satysfakcję, że mogła go dla kolejarzy zorganizować.
Bogdan Ostrowski

Wyniki
Mecze eliminacyjne

Grupa A
PKP PLK SOK - KOLEJE MAŁOPOLSKIE 2:0
PKP PLK IM KRAKÓW - PKP CARGO TABOR KRAKÓW 7:0
PKP PLK ZLK KRAKÓW - PNUIK KRAKÓW 1:1
PKP PLK SOK - PKP PLK IM KRAKÓW 2:0
KOLEJE MAŁOPOLSKIE - PNUIK KRAKÓW 0:1
PKP CARGO TABOR KRAKÓW - PKP PLK ZLK KRAKÓW 0:2
PKP PLK IM KRAKÓW - PNUIK KRAKÓW 1:0
PKP PLK SOK - PKP CARGO TABOR KRAKÓW 4:0
KOLEJE MAŁOPOLSKIE - PKP PLK ZLK KRAKÓW 1:0

Grupa B
PKP PLK ZLK NOWY SĄCZ - PKP PLK ZLK ŁÓDŹ 0:3
PKP PLK ZLK SOSNOWIEC - PKP CARGO POŁUDNIOWY 0:5
PKP PLK ZLK ŁÓDŹ - PKP PLK ZLK SOSNOWIEC 1:0
PKP PLK ZLK NOWY SĄCZ - PKP CARGO POŁUDNIOWY 0:6
PKP PLK ZLK ŁÓDŹ - PKP CARGO POŁUDNIOWY 0:0
PKP PLK ZLK SOSNOWIEC - PKP PLK ZLK NOWY SĄCZ 1:3

Grupa C
TRAKCJA S.A. - POLREGIO KRAKÓW 0:2
POLREGIO RZESZÓW - PKP PLK ZLK RZESZÓW 0:2
PKP PLK ZLK RZESZÓW - TRAKCJA S.A. 6:0
POLREGIO RZESZÓW - POLREGIO KRAKÓW 0:1
PKP PLK ZLK RZESZÓW - POLREGIO KRAKÓW 0:0
TRAKCJA S.A. - POLREGIO RZESZÓW 2:0
Ćwierćfinały
PKP PLK SOK - POLREGIO KRAKÓW 0:0, rzuty karne 3:1
PKP PLK IM KRAKÓW - PKP PLK ZLK ŁÓDŹ 1:0
PKP PLK ZLK KRAKÓW - PKP PLK ZLK RZESZÓW 1:2
PNUIK KRAKÓW - PKP CARGO POŁUDNIOWY 0:3

Półfinały
PKP PLK SOK - PKP PLK IM KRAKÓW 2:0
PKP PLK ZLK RZESZÓW - PKP CARGO POŁUDNIOWY 1:0

Finał
PKP PLK SOK - PPKP PLK ZLK RZESZÓW 0:0, rzuty karne 1:3
Kolejarze w Łagiewnikach
Tradycyjnie jak co roku w pierwszą sobotę września do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybyła XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy. Pielgrzymów witał baner „Solidarności” – „Kolejarze Zawierzają się Bożemu Miłosierdziu”. W tym roku pielgrzymce towarzyszyło hasło „Wierzę w Kościół Chrystusowy".
Przybyłych kolejarzy pięknymi słowami przywitał ks. Zbigniew Bielas. Rektor łagiewnickiego Sanktuarium, który powiedział: „Łagiewniki to miejsce szczególne. Przybywają tu pielgrzymi z całego świata. I także brać kolejarska obrała sobie naszą Bazylikę na miejsce dorocznej modlitwy i przez całe lata jest temu wierna, za co dziś składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Pielgrzymkę kolejarzy zapoczątkowała Droga Krzyżowa, którą prowadził ks. Grzegorz Szewczyk, Duszpasterz Kolejarzy Archidiecezji Krakowskiej.
Jej kulminacyjnym punktem była uroczysta Msza św. ale zanim się rozpoczęła uwagę wszystkich zgromadzonych pielgrzymów, zwrócił przemarsz kolejowych pocztów sztandarowych, wprowadzonych do Bazyliki przez Jana Kłosa na czele z góralską orkiestrą z Kasinki Małej.
Ks. bp Robert Chrząszcz biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej w swojej homilii podkreślił, że Sanktuarium Bożego Miłosierdzia to miejsce szczególne. – „Gromadzimy się w tym miejscu nie tylko ze względu na jego walory estetyczne, ale ze względu na jego piękno duchowe. Razem wpatrujemy się w obraz Jezusa Miłosiernego i chcemy dziękować Mu za łaskę Jego miłosierdzia, które ma dla nas, dla naszych najbliższych i dla całego świata. Ono jest bardzo ważne dla nas. To istotne, abyśmy mieli tego świadomość. Byśmy po raz kolejny mogli doświadczyć Bożego Miłosierdzia, tej szczególnej Bożej obecności w naszym życiu”.
W kolejowej pielgrzymce uczestniczyli kolejarze z całej Polski, liczne poczty sztandarowe (w tym te skupione w RSK), władze kolejowych spółek, obecny był m.in. Tomasz Zaborowski - przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Po zakończeniu Mszy św. List od Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury odczytał Tomasz Tomala szef jego Gabinetu Politycznego. Podziękowanie ks. biskupowi za modlitwę przekazali: Henryk Sikora -przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” wraz z Jadwigą Zemułą -prezes BWT „Koltur”.
Ks. bp Robert Chrząszcz podsumowując pielgrzymkę kolejarzy, przypomniał, że jest ona dziękczynieniem „Ale dziękując ośmielamy się prosić o łaski na kolejne dni naszego życia i pracy. Szczególnie o to prosimy dziś dla całej braci kolejarskiej. Niech Bóg bogaty w miłosierdzie błogosławi wam w waszych obowiązkach i chroni od niebezpieczeństw. Niech obdarza was łaską silnej i niezachwianej wiary. Dziękuję wam za waszą obecność i za tą pielgrzymkę, na którą się zjeżdżacie z całej Polski. To ważne świadectwo wiary i za tę wiarę wam dziękuję”.

B.O.
43. rocznica podpisania porozumień sierpniowych
31 Sierpień to data, która od 43 lat znalazła swoje miejsce w historii naszego kraju. Wtedy to obchodzimy Dzień Wolności i Solidarności. Wolności, która zapoczątkowana została kolejnym już w naszej historii zrywem świata pracy, kiedy to żądania socjalne połączone zostały z postulatami wolności słowa, zrzeszania się, prasy i wyznania.
43 rocznica podpisania porozumień sierpniowych uzmysławia nam, że bez tego robotniczego buntu nie byłoby tej Polski, w której żyjemy. Nie byłoby zmian w Europie, które zapoczątkowali polscy robotnicy. Żylibyśmy dalej za Żelazną Kurtyną, która odgradzała wolny i syty świat od bloku wschodniego pod kuratelą ZSRR, w którym znajdował się PRL. To dzięki determinacji i bohaterstwie strajkujących wtedy pracowników, którzy otworzyli nam drzwi do tego wówczas lepszego świata, możemy dzisiaj cieszyć się swobodą, która przynależna jest krajom demokratycznym.
W międzyczasie wyrosły w kraju nowe pokolenia naszych rodaków, którzy często nie zdają sobie sprawy, że korzystają z wolności, o którą poprzednie pokolenia musiały się bić. Niekiedy płacąc własnym życiem abyśmy mogli żyć w bezpiecznym i suwerennym kraju. Nigdy nie powinniśmy o nich zapomnieć.
Obchody podpisania porozumień rozpoczęły liczne wydarzenia w naszym regionie. Poprzedzone zostały złożeniem kwiatów pod Pomnikiem „Solidarności” w Nowej Hucie oraz uroczystym otwarciem ronda drogowego im. NSZZ „Solidarności” w Skawinie. A także uroczystym posiedzeniem Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.
Późnym popołudniem w Katedrze  na Wzgórzu Wawelskim braliśmy udział w uroczystej Mszy św. w asyście licznych pocztów sztandarowych, w tym także tych reprezentujących Regionalną Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie (RSK) oraz organizacji zakładowych wchodzących w jej skład.
Koncelebrował ją Marek Jędraszewski Arcybiskup Metropolita Krakowski, który w swojej homilii nawiązał do słów Jana Pawła II „Nigdy Polak przeciw drugiemu Polakowi. Jedni przeciw drugim. I nigdy „brzemię” dźwigane przez Polaka samotnie. Bez pomocy innych Polaków. Nie może być walka silniejsza od patriotyzmu. Nie może być program walki ponad patriotyzmem, ponad miłością ojczyzny. Gdy mówi się: „naprzód walka”, to bardzo dobrze wiemy, jak łatwo inny Polak, czy inni Polacy pozostają na „polu społecznym” przede wszystkim jako wrogowie. Jako ci, których trzeba zwalczyć, których trzeba zniszczyć. Nie jako ci, z którymi trzeba szukać porozumienia – z którymi wspólnie należy obmyślać, jak dźwigać wspólne brzemię – Rzeczpospolitą, jak dźwigać Polskę, ku lepszemu jutru – mówił abp Marek Jędraszewski wskazując na wielkie zadanie, które dziś stoi przed ludźmi “Solidarności”, ale też przed każdym, dla kogo ważna jest wzajemna solidarność, czuwanie i obrona tego, co najświętsze.
Po mszy św. uczestnicy uroczystości zeszli pod Krzyż Katyński na Placu im. Ojca Studzińskiego, gdzie wydarzenia sprzed ponad 40 lat przypomnieli m.in. Tomasz Zaborowski Przewodniczący Regionu Małopolskiego „Solidarności”, Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury, Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski.
Uroczystość zakończyło złożenie wieńców i kwiatów pod Krzyżem Katyńskim (w tym przez delegację RSK), ułożenie zapalonych zniczy i wspólne odśpiewanie hymnu „Solidarności”.

B.O.
Delegacja RSK składa wiązankę kwiatów przed Krzyżem Katyńskim: (od lewej) Marcin Jasiński (PKP Cargo N. Sącz), Ireneusz Dynowski (Polregio Kraków) i Krzysztof Kapałka (PNUIK Kraków).
Poczty sztandarowe reprezentujące  kolejową "Solidarność". Na zdjęciu od lewej Ireneusz Dynowski przewodniczący RSK, poczet sekcji w składzie Stanisław Kusibab (Polregio Kraków), Stanisław Kraszewski (ZLK Kraków) i Andrzej Van Selow (CRI Południowy), poczet sztandarowy KM ZLK Kraków w składzie Anna Boruta, Zdzisław Pieczyrak i Józef Lempart, poczet sztandarowy PNUIK Kraków w składzie: Katarzyna Gądkiewicz, Sławomir Fyda, Sylwester Ojczyk  i Krzysztof Kapałka przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w PNUIK Kraków.
Wybory w kolejowej „Solidarności”
2023 r. jest niezwykle ważnym rokiem wyborczym nie tylko dla naszej Ojczyzny, kiedy to będziemy decydować o naszej przyszłości, podczas wyborów parlamentarnych ale także w NSZZ „Solidarność”, naszej organizacji związkowej. Powoli dobiegają końca wybory na następną kadencję w strukturach, która przypada na lata 2023 – 2028.
W zakładowych organizacjach związkowych zakończyły się one w marcu br. Teraz przyszedł czas na wybór nowych władz w strukturach ponadzakładowych.
26 kwietnia 2023 r. w Krakowie odbyło się XV Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” przy Regionie Małopolskim (RSK).
Sprawozdawczo-wyborcze zebranie delegatów otworzył przewodniczący RSK Ireneusz Dynowski witając wszystkich delegatów i zaproszonych gości. Po odśpiewaniu hymnu Solidarności został przedstawiony program oraz regulamin zebrania, które zostały przyjęte jednogłośnie. Następnie dokonano wyboru:
 • Przewodniczącego zebrania – Mariusz Pilichowski
 • Protokolantów - Maria Marzec, Aneta Taborska
 • Komisji Mandatowo-Wyborczej – Ireneusz Dynowski, Marcin Jasiński, Paweł Waśniowski
 • Komisji Skrutacyjnej – Tomasz Cecuga, Janina Kusibab, Bernadetta Kaszowska, Ewelina Twaróg oraz Komisji Uchwał i Wniosków – Elżbieta Baczewska ,Teresa Zbylut , Krzysztof Kapałka
Po sprawach proceduralnych przystąpiono do złożenia sprawozdania z działalności Rady RSK za okres minionego roku (przedstawił je przewodniczący RSK Ireneusz Dynowski), które było podsumowaniem szerokiej działalności sekcji, polegającej między innymi na: wspieraniu organizacji związkowych w działalności statutowej, pomocy dla członków związku, zabieganiu o rozwój kolei w Małopolsce oraz integracji kolejarzy poprzez imprezy sportowe i różne uroczystości. W tej części zebrania odczytany został również protokół Komisji Rewizyjnej (przewodnicząca KR Bernadetta Kaszowska).
Komisja Skrutacyjna stwierdziła prawomocność zebrania podając, że na 34 uprawnionych do głosowania, obecnych jest 33 delegatów.
Po odczytaniu w/w sprawozdań delegaci przeszli do dyskusji nad sprawozdaniami.
W ramach dyskusji przedstawiona została bieżąca sytuacja w Spółkach Grupy PKP oraz plany inwestycyjne dla kolei w Małopolsce, zarówno w bieżącym roku jak i w najbliższych latach, w ramach rządowych programów rozwoju kolei. Padły pytania o emerytury stażowe i pomostowe oraz o podwyżki wynagrodzeń w br.
Głos zabrał też zaproszony gość tj. Tomasz Zaborowski - Zastępca Przewodniczącego Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Wypowiadał się również Henryk Sikora - Przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, który był także delegatem na WZD RSK. Zrelacjonowali delegatom m.in. utrudnienia w minionym okresie działalności związku spowodowanych pandemią, mówili o ważnej roli pozyskiwania nowych członków związku oraz o trudnościach w obsadach miejsc pracy, spowodowanych przejściem na emerytury w I kwartale 2023 r. dużej liczby pracowników, co wynikało ze względu na korzystne dla nich przeliczniki, w wyliczeniu wysokości emerytury. Poruszono sprawy ogólnej sytuacji przedsiębiorstw i pracowników, na którą w ostatnim okresie znaczący wpływ ma wysoka inflacja, powodująca wzrost cen towarów i usług oraz cen paliwa i energii.
Po dyskusji nad sprawozdaniami i wypowiedziach zaproszonych gości odbyło się przyjęcie uchwał dotyczących m.in.:
 • ustalenia liczby członków Rady RSK (19 osób)
 • ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej RSK (5 osób)
Po przyjęciu uchwał przystąpiono do wyboru przewodniczącego RSK, który został ponownie Ireneusz Dynowski.
Następnie przystąpiono do wyboru pozostałych członków Rady RSK, którymi zostali: Elżbieta Baczewska, Katarzyna Gądkiewicz, Artur Hawryszko, Marcin Jasiński, Krzysztof Kapałka, Tomasz Kapała, Józef Lempart, Wojciech Marszałek, Agnieszka Merchut, Edyta Piątek, Mariusz Pilichowski, Roman Piotrowski, Henryk Sikora, Maria Sobol, Aneta Taborska, Piotr Wanat, Paweł Waśniowski oraz Teresa Zbylut.
Dokonano również wyboru członków Komisji Rewizyjnej RSK w składzie: Janina Kusibab, Jakub Barzyczak, Bogusław Biedroń, Bogusław Sewiło, Damian Turek.
Ostatnim wyborem był wybór delegatów na WZD Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, którymi zostali: Elżbieta Baczewska, Marcin Jasiński, Krzysztof Kapałka, Tomasz Kapała, Józef Lempart, Wojciech Marszałek, Agnieszka Merchut, Mariusz Pilichowski, Roman Piotrowski, Henryk Sikora, Aneta Taborska oraz Teresa Zbylut.
Delegaci podjęli również dwie uchwały. Uchwałę finansową oraz uchwałę obligującą Prezydium RSK do działań na rzecz odzyskania zaległych składek z Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w PKP S.A., która pomimo licznych wezwań do dnia XV WZD nie uregulowała płatności.
Na zakończenie zebrania przewodniczący RSK Ireneusz Dynowski podziękował zaproszonemu gościowi oraz wszystkim delegatom za udział w zebraniu.

Bogdan Ostrowski
Czas na młodych
Z Ireneuszem Dynowskim, przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Małopolskim Zakładzie „Polregio”, przewodniczącym Regionalnej Sekcji Kolejarzy przy Regionie Małopolskim, członkiem Rady Sekcji Zawodowej Przewozów Pasażerskich i członkiem Prezydium MKK Przewozów Regionalnych rozmawia Bogdan Ostrowski.
 
1. Panie Przewodniczący, minął rok od chwili objęcia przez Pana funkcji przewodniczącego Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie (RSK), jak z perspektywy czasu ocenia Pan ten okres, jakimi sprawami zajmowała się sekcja, co udało się zrealizować, z jakimi problemami musiała się zmierzyć w tym czasie?
Rok 2022 był pierwszym rokiem po pandemii, która znacznie skomplikował działalność związku ( zakaz organizowania zebrań i spotkań, sporo członków było na zwolnieniach lekarskich z powodu COVID 19) i z tego tytułu powstały pewne zaległości, które należało usuwać. Sytuacja ta spowodowała że trzeba było ponownie ożywić działalność w związku. Jedną z takich spraw, którą udało się pozytywnie załatwić było przywrócenie kursowania pociągów na trasie do Nowej Huty. Z pociągów tych korzystają mieszkańcy północnego rejonu Krakowa (dotychczas wykluczonego komunikacyjnie) oraz pracownicy ZLK Kraków i PKP Cargo dojeżdżających na posterunki pracy. Niezbędne w tej  sprawie okazały się liczne spotkania z Łukaszem Smółką, wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego, który zajmuje się sprawami transportu kolejowego w regionie. Kolejną sprawą którą udało się zrealizować było zorganizowanie 23 Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego RSK w Barcicach. Przy wyjątkowo licznym udziale kibiców, spragnionych tej formy aktywności sportowej i wspólnego biesiadowania. W zeszłym roku obchodziliśmy 30. rocznicę budowy sztandaru RSK nadając jej uroczystą oprawę. Ubolewam, że nie udało się niestety zorganizować tradycyjnego turnieju halowego w piłce nożnej, który rozgrywaliśmy zawsze w grudniu.
 
2. W „Solidarności trwają wybory, w kwietniu br. odbędzie się Walne Zebranie Delegatów RSK, czy będzie Pan kandydował na następna kadencję 2023 – 2028 na funkcję przewodniczącego RSK?
Nieuchronnie zbliża się czas końca mojej pracy zawodowej a co za tym idzie również związkowej. Na pewno wolałbym aby do pełnienia tej funkcji została wybrana osoba, która ma przed sobą dłuższą perspektywę. Jeśli jednak będzie tego wymagała sytuacja i wola delegatów, nie uchylę się od odpowiedzialności. Na pewno nie byłaby to jednak pełna kadencja, tylko maksymalnie okres do chwili przejścia przeze mnie na emeryturę.
 
3. Funkcję przewodniczącego pełni Pan nie tylko w RSK ale także w swojej macierzystej organizacji zakładowej w Małopolskim Zakładzie „Polregio”. Nie jest to na pewno komfortowa sytuacja, gdy czas ten trzeba dzielić na działalność w dwóch organizacjach. Jak udaje się pogodzić tą sytuację, by nie ucierpiała żadna z nich?
Muszę przyznać że faktycznie działanie w dwóch organizacjach jednocześnie i tak zróżnicowanych wymaga przede wszystkim poświęcenia dużo czasu i uwagi aby niczego nie zaniedbać. Mam nadzieję że przez ten ostatni rok sprostałem temu wyzwaniu, choć muszę przyznać że nie wszyscy są zadowoleni myślę tu o rodzinie a przede wszystkim wnukach. Jeżeli chodzi o sytuację w zakładzie to jest w miarę stabilna. Umowa na dofinansowanie przewozów z Urzędem Marszałkowskim opiewa na sześć lat i to wpływa bezpośrednio na stabilność sytuacji w Małopolskim Zakładzie Polregio, a co za tym idzie zostały wprowadzone dwie tury podwyżek wynagrodzeń. W zeszłym roku została wypłacona kwota 400 złotych, a w styczniu tego roku weszła w życie druga transza podwyżki w kwocie 300 złotych co kończy Spór Zbiorowy.
 
4. A jak wygląda aktualna sytuacja Spółki, co z modernizacją taboru kolejowego?
Jeżeli chodzi o zaplecze taborowe to borykamy się z dużymi problemami ponieważ w większości posiadamy przestarzałe jednostki, które powinny zostać zastąpione nowymi składami, co też częściowo się stało. Kilka jednostek zostało przekazanych przez Urząd Marszałkowski, co wzmocniło naszą flotę. Z utęsknieniem oczekujemy rozstrzygnięcia zaplanowanych przetargów na dostawę nowych pociągów, które znacznie zwiększyły by komfort jazdy pasażerom korzystającym z naszych usług.
 
5. Niebawem pojawią się nowe perspektywy związane z planowanym oddaniem wielkiej inwestycji kolejowej w Krakowie. Zapewne większa liczba pociągów, nowe lub wydłużone trasy kolejowe. Jak przygotowuje się do tego Wasz zakład. Czy zaowocuje to przyjęciami nowych pracowników aby podołać temu zadaniu?
Nasz zakład od pewnego czasu stara się wypełnić lukę pokoleniową i szkoli nowych pracowników, którzy zastąpią odchodzących na zasłużoną emeryturę. Proces szkolenia nie jest krótki i dlatego od pewnego czasu trwają przygotowania do sprostania temu zadaniu. Zdajemy sobie sprawę, ze będzie potrzeba zatrudnienia większej liczby pracowników do obsługi rozwijającego się ruchu kolejowego i nasz zakład podjął już wcześniej takie działania.
 
6. A jak układa się współpraca z Marszałkiem Województwa Małopolskiego, „Solidarność” spotykała się z Marszałkiem w ubiegłym roku. Czego dotyczyły te sprawy i czy udało się je pozytywnie zrealizować?
Jak już wcześniej wspomniałem, spotykaliśmy się w Urzędzie Marszałkowskim w celu wsparcia działań dyrekcji naszego zakładu, w zabiegach o zwiększenie finansowania, co bezpośrednio przełożyło się na możliwość wprowadzenia podwyżek płac dla pracowników w roku 2022 oraz kontunuowaniu rozmów dotyczących drugiej transzy podwyżek w 2023 r. Pragnę nadmienić, ze rozmowy te przebiegały w dobrej atmosferze, choć nie obyło się bez wywarcia presji strajku, który miał objąć obszar całej Polski. Brałem w tych rozmowach udział i mam osobistą satysfakcję, że ich finał zaowocował podwyżkami płac dla wszystkich pracowników Małopolskiego Zakładu „Polregio”. Udało się też na stałe zagwarantować utrzymanie ruchu kolejowego na trasie Kraków – Olkusz – Kraków w rozkładzie jazdy 2022/2023, który wcześniej był uruchomiony czasowo i cieszy się dużym powodzeniem.
 
7.  Jakie są plany na ten rok ? W zeszłym obchodziliśmy 30. rocznice powstania sztandaru RSK. W tym roku, w grudniu przypada 20. Rocznica strajku głodowego kolejarzy, który odbył się m.in. w siedzibie RSK, o którym informuje też tablica umieszczona przy wejściu do budynku przy PL. Matejki 12. Jednak „Solidarność” to nie tylko historia ale także nowe wyzwania, które przynosi życie. Co zrobić aby związek potrafił przyciągnąć do siebie większą ilość ludzi, szczególnie tych młodych, którzy pomogli by w jego działalności?
Tak, pamiętamy o przypadającej 20. rocznicy strajku głodowego kolejarzy i dlatego chcemy godnie uhonorować kolegów, którzy brali w nim udział. Na pewno będzie to uroczyste spotkanie ale o szczegółach za wcześnie jeszcze mówić, ponieważ o jego formie zadecyduje nowo wybrana Rada RSK, po kwietniowych wyborach. Co do kwestii rozwoju związku, to zajmują się tym osoby, począwszy od Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, w której istnieje odpowiedni dział zajmujący się promocją i rozwojem związku. Odpowiedzialność za to spoczywa również, na zarządach regionów. Nie możemy też pominąć roli komisji zakładowych, które powinny być wyczulone na ten problem. Oni na co dzień spotykają się z ludźmi i widzą potencjał jaki tkwi w młodych pracownikach. I od nich zależeć będzie czy uda się im ich zachęcić do wstąpienia w szeregi organizacji związkowej. Tutaj mogą służyć im swoim doświadczeniem i wiedzą, nabytą przez lata pracy w zakładzie i swojej działalności związkowej związanej m.in. z walką o prawa pracownicze. Trzeba im uzmysłowić, że nic nie jest dane raz na zawsze i może nadejść moment, że trzeba będzie przejść do działań statutowych, co może wiązać się z koniecznością skorzystania z ochrony związku. Nasza sekcja wraz z Regionem Małopolskim NSZZ „Solidarność” zorganizowała w czerwcu ub. r. szkolenie ogólnozwiązkowe w Krynicy, dedykowane właśnie młodym związkowcom.

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Drużyna z IM Kraków zwycięża w Łowiczu
Jedną z form działalności NSZZ „Solidarność” zapisaną w jego Statucie jest upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród członków związku. To właśnie sport, którego znaczenie ma charakter uniwersalny pozwala nie tylko kształtować tężyznę fizyczną ale również pozytywne postawy oraz zbliżać ludzi wokół wspólnych celów i zamierzeń. Dlatego organizowane przez „Solidarność” wydarzenia sportowe jak m.in. turnieje piłkarskie propagują aktywne spędzanie czasu i przyczyniają się do promowania sportu wśród kolejarzy. Są miejscem integracji pracowników nie tylko z poszczególnych spółek kolejowych ale całego środowiska kolejarskiego. Wzmacniają również mocniejszą identyfikację ze swoim zakładem pracy i lokalny patriotyzm z miejscem jego usytuowania.
3 Lutego 2023 r. w Hali OSiR w Łowiczu odbył się II Halowy Turniej o Puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK), w którym brały też udział 3 drużyny z terenu działalności Regionalnej Sekcji Kolejarzy w Krakowie. W sumie do rozgrywek przystąpiło aż 15 drużyn z całej Polski, reprezentujących kolejowe spółki i zakłady wchodzące w struktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Organizator wydarzenia (SZIK) w profesjonalny sposób przygotował zawody sportowe, które odbywały się pod patronatem Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Partnerami wydarzenia były spółki utrzymaniowe: ZRK-DOM z Poznania, Dolkom z Wrocławia i PNUIK z Krakowa. Hala udekorowana została banerami, flagami i tzw. „winderami” „Solidarności”. Zadbano również o obfite i smaczne posiłki dla osób uczestniczących w turnieju a także o upominki dla zawodników. Nad przebiegiem rozgrywek z mikrofonem czuwał Mariusz Pilichowski (sekretarz RSK Kraków).
Bardzo dobrze w turnieju wypadły drużyny z RSK Kraków. Zespół Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie, w finale pokonał po serii rzutów karnych (mecz zakończył się wynikiem 1:1) drużynę ZLK Łódź i zdobył puchar SZIK (wręczony przez przewodniczącego sekcji Henryka Sikorę) oraz puchar ufundowany przez Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury dla najlepszej drużyny (wręczony przez byłego przew. Wiesława Pełkę).
W walce o 3 miejsce wystąpiła reprezentacja ZLK Kraków, która musiała uznać wyższość zespołu z ZLK Skarżysko Kamienna. Przedwcześnie z uwagi na prezentowany poziom piłkarski w  „bratobójczej” walce z późniejszym tryumfatorem rozgrywek, po dramatycznym meczu i bramce w ostatniej sekundzie meczu, odpadła drużyna PNUIK z Krakowa.
Turniej dostarczył dużych emocji nie tylko zawodnikom ale również kibicom na trybunach. Oprócz trofeów sportowych i dyplomów, uczestnicy turnieju otrzymali gadżety, wśród których znajdował się kubek ceramiczny SZIK, specjalnie przygotowany na tą okoliczność.
II Halowy Turniej o Puchar SZIK przeszedł do historii. Utrwalony został na zdjęciach oraz poprzez kilkuminutowy film, który oglądać można na stronie www.plk.ksk.org.pl.
B.O.
Godnie reprezentują RSK
Są najbardziej namacalnym dowodem istnienia danej organizacji, czy to związkowej, branżowej, służby państwowej, klubów sportowych, zrzeszeń itd. Ich uczestnictwo w wielu uroczystościach, czy upamiętnieniach nadaje tym wydarzeniom należnego blasku, podnosi ich rangę. Mowa tutaj o pocztach sztandarowych, wystawianych przez organizacje, które zdecydowały się być reprezentowane i świadczyć z dumą o swoim istnieniu. Są przy tym obiektem skupiającym wzrok wielu uczestników wydarzeń. Bo sztandar i kolejowy mundur przyciąga zainteresowanie. Ale niesie to ze sobą też szereg obowiązków, związanych zwłaszcza z właściwym doborem ludzi, którzy pełnią w nich swoistą służbę.
Uczestnictwo w kolejowym poczcie sztandarowym to zewnętrzne świadectwo wiary, przywiązania do tradycji, wartości i patriotyzmu oraz ważna część kolejowego Etosu. Dla nas członków NSZZ „Solidarność” sztandar to świętość i rozpoznawalny znak naszej organizacji związkowej. Organizacji reprezentującej pokolenia Polaków, walczących nie tylko o prawo pracowników do zrzeszania się ale także o wolną, suwerenną Polskę. Za którą, niejednokrotnie przelewano krew.
Sztandar Regionalnej Sekcji Kolejarzy w Krakowie reprezentuje organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” i kolejarzy z Małopolski, na różnych uroczystościach państwowych, związkowych i świętach kościelnych. Szczególnie dotyczy to uroczystości w odległych miejscach, gdzie trzeba poświęcić wiele godzin na przejazdy. Takim przykładem są obchody rocznicowe w Tczewie i Szymankowie, Lublinie i Wrocławiu. W 2022 roku nasz poczet sztandarowy RSK uczestniczył 13 razy.
19 stycznia 2023 r. podsumowano aktywność pocztu w roku ubiegłym i w minionych latach. Przypomniano o osobach, które tworzą poczet sztandarowy, wykazując bezinteresowne zaangażowanie i poświęcają swój prywatny czas. Takimi osobami są Stanisław Kraszewski (ponad 23 lata w poczcie) i Kazimierz Gniewek (ponad 21 lat w poczcie) oraz Wiesław Gołda, Stanisław Kusibab i Piotr Karp. Dwa lata temu do służby w poczcie sztandarowym dołączył też Andrzej Van Selow. Wspomagali go też swoim uczestnictwem Krzysztof Kapałka i Ireneusz Dynowski. To dzięki nim kolejowa „Solidarność” w Małopolsce błyszczy należnym jej blaskiem.
B.O.
Od lewej: Ireneusz Dynowski (Przewodniczący RSK), Stanisław Kraszewski, Stanisław Kusibab, Krzysztof Kapałka (zastępca przew. RSK), Kazimierz Gniewek, Andrzej Van Selow, Piotr Karp i Henryk Sikora (przewodniczący SZIK).
Opłatek u Arcybiskupa
Do tradycji kolejarskiego środowiska należy zaliczyć coroczne spotkania opłatkowe w Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Po przerwie spowodowanej pandemią, 14 stycznia br. w na zaproszenie Marka Jędraszewskiego Arcybiskupa Krakowskiego kolejarze ponownie spotkali się aby wspólnie podziękować Panu Bogu za otrzymane łaski i prosić o siłę i dalsze Jego wsparcie w codziennej służbie.
Spotkanie poprzedzone zostało Mszą św., odprawioną przez duszpasterza kolejarzy ks. Grzegorza Szewczyka, który witając kolejarzy, wyraził radość z tego, że zebrani mogą znajdować się w miejscu uświęconym przez obecność św. Jana Pawła II. W gronie kolejarzy ubranych odświętnie w kolejowe mundury, znajdowali się również kolejarze z „Solidarności” reprezentujący Regionalną Sekcję Kolejarzy w Krakowie.
B.O.
Noworoczna Rada RSK
Rozpoczęcie Nowego Roku to dobry czas do wszelkich podsumowań, związanych z wydarzeniami i dokonaniami z poprzedniego roku. Taki też charakter miało pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie (RSK), które odbyło się w dniu 4 stycznia 2023 r.
Radę rozpoczęła informacja z poszczególnych organizacji zakładowych, wchodzących w skład RSK, z przebiegu trwających wyborów w związku na kadencję 2023 – 2028. Rozmawiano także o aktualnej sytuacji w spółkach kolejowych oraz kolei w naszym regionie, m.in. w PKP Telkol, gdzie do tej pory nie nastąpiły oczekiwane zmiany. W dalszym ciągi brak jest ostatecznego porozumienia pomiędzy PKP PLK S.A. a PKP S.A. ws. przejęcia spółki PKP Telkol a co za tym idzie pracowników i ich zadań.
Uwagę poświęcono też biuletynowi informacyjnego sekcji, którym jest „Kolejarz Małopolski”. Dyskutowano o problemach, jakim jest wzrastająca cena druku oraz włączenie się większego kręgu osób w redakcyjną pracę i pozyskiwanie aktualnego materiału do druku. Zastanawiano się nad jego dofinasowaniem na rok 2023, tak aby nieprzerwanie można było dostarczać potrzebne informacje członkom „Solidarności”.
Z uwagi, na kończącą się w tym roku kadencję w związku, podjęto uchwałę o zorganizowaniu w kwietniu br. Walnego Zebrania Delegatów, który będzie miał charakter sprawozdawczo – wyborczy.
Ostatnim punktem posiedzenia było spotkanie opłatkowo – noworoczne podczas, którego Ireneusz Dynowski Przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” złożył członkom Rady życzenia świąteczne i noworoczne. Życzono sobie przede wszystkim dużo zdrowia, samych sukcesów w pracy związkowej i pokoju na świecie.
B.O.
Rada Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „S” w Krakowie: od lewej stoją: Marcin Jasiński (PKP Cargo Nowy Sącz), Krzysztof Kapałka (PNUIK), Ireneusz Dynowski („Polregio” S.A.), Piotr Wanat (PKL Zakopane), Henryk Sikora (przewodniczący SZIK, gość Rady RSK), Mariusz Pilichowski (IM Kraków), od lewej siedzą: Aneta Taborska (PKP IC Kraków), Elżbieta Baczewska (TK Telkom), Maria Sobol (ZLK w Nowym Sączu), Teresa Zbylut (ZLK Kraków).
2023. Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" przy Regionie Małopolskim
© Wszelkie prawa zastrzeżone


NSZZ Solidarność
Wróć do spisu treści